türkiye afganistan dostluk

Anadoluya İlk Türk Akınları

Anadoluya İlk Türk Akınları

Anadolu’ya bilinen ilk Türk akınları İskit (saka)’lar tarafından M.O. 2.yyılda gerçekleştirildi. Anadoluya İlk Türk Akınları

Türkler tarafından Anadolu‘ya yapılan ikinci akın Avrupa. Hunları tararından 378 yılında Trakya ve Kafkasya üzerinden yapıldı. Hunlardan sonra Anadolu’ya Sibir (Sabar) Türkleri tararından da 6.y.y’da akınlar yapıldı.

İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra Abbasi Halifelerinin hizmetine g1ren Türk komutan1ar Anadolu’ya akınlar yaptılar. Ele geçirilen yerlere Horasan ve Maveraunnehir’den Türkler yerleştirildi.

2­ SELÇUKLU DÖNEMİ AKINLARI :

a) 1018-1021Akınları

1018 yılında Horasan ve Azerbaycan’ı geçip Anadolu’ya geldi. Vaspuragan (Van) topraklarına girdikten sonra kuzeye yönelerek Karsyakınlarına kadar gelen Çağrı Bey burada bazı akınlar yaptıktan sonra Maveraünnehir’e geri döndü.

Bu akınlardan sonra Anadolu’nun Türkler için yeni bir yurt olabileceği anlaşıldı.

Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine geçen Alp Arslan zamanında da Anadolu’ya akınlar yapıldı 1064 yılında Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya gelen Sultan Alp Arslan Van gölü civarındaki şehirleri ele geçirdi.

Anadoluya İlk Türk Akınları
Anadolu İlk Türk Akınları

b) 1048 Pasinler Savaşı ve Sonrası :

Çağrı Bey‘in yaptığı akınlardan sonra Anadolu’nun Türkler için yeni bir :yurt olabileceğinin anlaşılması üzerine Tuğrul Bey, İbrahim Yınal ve Kutalmışoğlu Anadolu’ya gönderdiği Türk kuvvetleri Erzurum’a. kadar ilerlediler. Gürcülerle birleşen Bizans ordusunu Pa5inle:r ovasında yendiler­ Tuğrul Bey. Gürcü Kralı Liparit’in serbest bırakılması karşılığında İstanbul’da kendi adına hutbe okutulmasını sağladı.

Bu zaferden sonra Türklerin Anadolu’ya akınları yoğunlaştı ve Bizans’ın Türklere karşı koyamayacağı anlaşıldı .

Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine geçen Alp Arslan zamanında da Anadolu’ya akınlar yapıldı 1064 yılında Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya gelen Sultan Alp Arslan Van gölü civarındaki şehirleri ele geçirdi.

Pasinler Savaşından sonraki akınlar daha çok bir yıpratma ve ilerideki (ıO71’den sonra) yerleşmeye zemin hazırlamak içindir

c) 1071 Malazgirt Savaşı

Türklerin Anadolu’daki ilerleyişini durdurmak isteyen imparator Romen Diojen Alp Arslan’ın Suriye’de bulunmasından yararlanarak .Selçuklu başkentini ele geçirmek amacıyla Rey’e doğru harekete geçti. İmparatorun bu Seferi üzerine Alp Arslan Anadolu’ya hareket etti. 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt ovasında iki ordu arasında  yapılan savaşı Selçuklular kazandı.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

1 Tanecik Yorum

  1. Turk ad? bugun kulland?g?m?z sekli ile ilk kez Gokturkler donemine ait Orhun Yaz?tlar? ‘nda gecmektedir. “Turk” ad?yla kurulmus ilk ve Turk ad?n? resmi devlet ismi sekliyle kullanan ilk Turk devletidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.