osmanli devleti padisahlari
osmanlı devleti padişahları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299-1453)

Osman Bey Dönemi (1281 – 1324)

1 -Bizans’tan İnegöl, Yarhisar, Karacahisar, Bilecik, Mudurnu ve Yenişehir’i aldı.
2- Başkenti Bilecik’e taşıdı.
3- Bizans’a karşı Koyunhisar Savaşı‘nı (1302) kazandı (İlk Osmanlı Bizans Savaşı)
4- İlk Osmanlı parasını bastırdı.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

Orhan Bey Dönemi (1324 – 1362)

1-Orhan Bey Bursa’yı fethederek başkent yapmıştır.(1326)
2- Orhan Bey 1329’da Bizans’la yaptığı Palekanon (Maltepe) Savaşı’ nı kazanmış ve İznik’i almıştır (1330).
3. 1345’te Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Karesioğulları ile Balıkesir, Manyas ve Kapıdağı Osmanlı’ya katıldı ve Ege Denizi’ne ulaşıldı. Karesioğulları’nın donanması, Osmanlı Devleti donanmasının temelini oluşturdu.
4. Osmanlı Devleti Bizans’ı Bulgar işgaline karşı koruduğundan Bizans Devleti ödül olarak Çimpe Kalesi’ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. (1353).
5.Çimpe Kalesinin alınmasıyla ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

osmanli devleti padisahlari
osmanlı devleti padişahları

Orhan Bey Dönemi’ndeki Teşkilatlanma Çalışmaları Şunlardır:

*Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu
*Ele geçirilen yerlere kadı ve subaşılar atandı.
*İlk kez divan teşkilatı kuruldu.
*İlk kez vezir atandı.
*İznik’te ilk medrese açıldı.
*Karamürsel’de ilk kez tersane kuruldu.

I. Murat (Hüdavendigar) Dönemi (1362-1389)

1-Bizans ve Bulgarlar’a karşı yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı ve Edirne fethedildi (1363).
2-Edirne başkent yapıldı.
3- Haçlılarla Sırp Sındığı Savaşı (1364) yapıldı
* Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Haçlılar yenildi.
4-Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya ve Simav dolayları alındı.
5-Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, İsparta ve Seydişehir dolayları satın alındı.
6- I. Kosova Savaşı (1389)

Haçlı ordusunu Osmanlı Devleti I. Kosova Savaşı’nda mağlup etti
Haçlı ordusu ile yapılan ilk büyük meydan savaşı kazanıldı.
** I. Murat savaş sonrası bir Sırp tarafından şehit edildi.
* İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.
*İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

I. Beyazıt (Yıldırım) Dönemi (1389-1402)

1-İstanbul ilk kez karadan ve denizden kuşatıldı. Ancak başarı olu-namadı.
2-Bizans’ın Haçlılardan yardım istemesi üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı ve Niğbolu Savaşı yapıldı, savaş kazanıldı (1396).
3- Osmanlı sınırları Tuna Nehri’ne kadar ulaştı.
4- Halife tarafından Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.
5- İstanbul Yıldırım Beyazıt tarafından ikinci kez kuşatıldı. Kuşatma için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) inşa edildi.
6- Ankara Savaşı (1402)
Osmanlı devleti ile Timur devleti arasında oldu.

Ankara Savaşının Sonuçları:

*Osmanlı yenildi.
*Yıldırım Beyazıt savaştan sonra esir düştü ve kısa süre sonra öldü.
*Fetret Devri Başladı Anadolu’da siyasi birlik bozuldu.

Fetret Devri (1402 – 1413)

Yıldırım Beyazıt‘ın 4 oğlu (Süleyman, Mehmet, Musa, İsa) arasında Ankara Savaşı’ndan sonra taht mücadeleleri başladı. 1402’den 1413’e kadar devam eden kardeşler mücadelesini Mehmet Çelebi kazandı.
I.(Çelebi) Mehmet (1413 – 1421)
1-Kardeşler arasındaki taht mücadelesine son veren Çelebi Mehmet, devleti yıkılmaktan kurtarmıştır. Bu nedenle devletin ikinci kurucusu sayılır.
2-İlk Osmanlı deniz savaşını Venediklilerle yaptı ve savaşı kaybetti.
3-Eflak Beyliği’ne son verdi. Bosna, Osmanlı egemenliğine girdi.

II. Murat (1421 -1451)

1-İstanbul’u kuşatan ikinci Osmanlı padişahıdır.
2-Avrupalıların haçlı ordusunu oluşturmasını engellemek amacıyla
Edirne – Segedin Antlaşması’nı imzaladı (1444).
3-Haçlılarla yapılan Varna Savaşı’nı(1444) kazandı
4-1448 yılında Haçlılarla yapılan II.Kosova Savaşı kazandı. Böylece;
*Türk hakimiyeti Balkanlarda kesinleşti.
*Haçlılar, Türkler için tehlike olmaktan çıktı.
*Avrupalılar’ın, Türkleri Balkanlar’dan atma ümidi sona erdi.
*Türkler, Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise taarruzdan savunmaya geçti. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

Kamber Ekinci

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal Bilgiler dersi, ● Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. ● Hak ve sorumluluklarımızı öğretir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir