6.Sınıf Sosyal Bilgiler Selçuklu Devleti Padişahları

aselcukTUĞRUL BEY

Büyük Selçuklu devleti,tarihte Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devletlerden biridir.

Türkiye Selçuklular zamanında fethedilmiş,Türk yurdu haline gelmiştir.

Devlet adını SELÇUK BEY’den almıştır. Onun yönetiminde HORASAN bölgesine gelinir.

Ancak Gazneliler oraya yerleşmelerine izin vermezler. TUĞRUL BEY önderliğinde,

Gaznelilerle DANDANAKAN Savaşı yapılır. Ve Gazneliler yenilir. ( 1040 )

Savaşın ardından fetih ve gazalarla devletin sınırları genişler.

Anadolu’nun Türk yurdu olması için uğraşırlar. Selçukluları İSLAM dünyasının koruyucusu haline getirirler.
ALP ARSLAN

Tuğrul Bey amcasıdır. Tuğrul Bey’in başlattığı Anadolu seferini devam ettirdi.

Bizans İmparatorluğu’na karşı başarılar elde ederek birçok Türk boylarının Anadolu’ya terleşmesini sağladı.

Ancak Bizanslılar Türkleri buradan çıkarmak isteyince ( 1071 ) yılında Bizanslıarla MALŞAZGİRT SAVAŞI yapılır. Bizans yenilir.

Böylece Anadolu kapıları Türklere açılır.

MELİHŞAH
Alp Arslan’ın ölümünden sonra oğlu MELİHŞAH başa geçti.
Komşuları Karahanlılar ve Gaznelilere karşı ülkesini savunur.Alimleri ve sanatkarları koruyarak ,onlara sarayını açar.
Medreseler kurarak din ve tıp ve diğer ilimlerin yapılmasını sağlar.
Bir de rasathane (gözlem Evi) açarak gökyüzü olaylarının incelenmesini sağlar.
Bu gözlemler sonunda CELALİ TAKVİMİ yapılır.
Dokuma tezgahları,demir fırınları,deri işletme atölyeleri,kağıt imalethaneleri,çini,cam gibi madde üreten fırın ve imalathaneler ülkede çok yaygındı.
NİZAMÜLMÜLK
Selçuklu Sarayı’ndaki çeşitli görevlerden sonra Sultan Alp Arslan döneminde VEZİR olur.
Tuğrul Bey zamanında medreseleri yeniden düzenler.
Nizamiye Medreseleri adıyla bu eğitim kurumlarının birçok şehre yayılmasını sağlar.
Melihşah zamanında da vezirlik yapar. SİYASETNAME ‘ yi kaleme alır.
Tespit edilen önerileri dile getirir. Bunlar;
 Hükümdar ülkesini bayındır hale getirmeye çalışmalıdır.
 Tarımı geliştirmek için sulama kanalları açılmalı,
 Köprüler inşa ettirilmelidir,
 Yeni şehirler kurarak bunları surlarla çevirmelidir.

Siyasetname, birçok dillere tercüme edilerek, yayınlanmıştır.

AYSAN SOMA

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

1 Tanecik Yorum

  1. iyi bir proje ödevi ola bilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.