21 ve 24 ANAYASALARININ KABULU:

Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

1921 ANAYASASI                                  

 •  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  Anayasanın özellikleri
 •  Güçler birliği TBMM’ye aittir.
 •  Seçme Seçilme hakkı erkeklere aittir.
 •  Siyasi Parti kurulamaz.
 •  Seçimler 2 yılda bir yapılır.
 •  Din işleri TBMM tarafından yürütülür.
 • Meclis Hükümeti sistemi uygulanır.
 • Eğitimle ilgili herhangi bir madde yoktur.
 •  Yumuşak bir anayasadır.
 •  Seçme yaşı 18’dir.

24 ANAYASASI

 •  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 •  Güçler birliği TBMM’ye aittir. Ve 1927’de yargı bağımsız mahkemelere aittir ibaresi ekleniyor.
 •  Seçme Seçilme hakkı erkeklere aittir. Ve 1934’de kadınlara seçme seçilme hakkı verildi.
 •  Siyasi Parti Kurulabilir.
 •  Seçimler 4 yılda bir yapılır.( 82 anayasasında 5 yılda bir oldu)
 •  T.C.’nin dini islamdır. (1928 ‘de bu madde çıkartıldı. 1937’de T.C. Laiktir maddesi kondu)
 •  Meclis Kabine Sistemi( karma Sistem) uygulanır.
 •  Eğitim 5 yıl zorunlu ve parasızdır.
 •  Yarı yumuşak bir anayasadır.
 •  Seçme yaşı aynı 18 oldu. Fakat 1930 yılında yapılan bir düzenleme ile 18’den 22’ye çıkartıldı.
 •  1946 yılında yapılan değişiklikle tek dereceli seçim sistemine geçildi. ( bu sayede çok partili hayat başladı)

NOT:

 •  1946’da yapılan değişiklikle REFERANDUM ilk kez sistemimize girdi.
 •  82 anayasasında seçme yaşı 22 idi. Fakat 1995 yılında yapılan değişiklikle 18’e çekildi.
 •  Karma sistemde Cumhurbaşkanı meclis çalışmalarının içinde yer alırken. 61 anayasasında yapılan değişiklikle kabine( karma) sistemde meclis çalışmalarında yer almadı.
 • Alıntı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir