31mart13nisanvakasz9 1240607963

31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları

31.MART VAKASI.1909

31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları II. Meşrutiyetin ilanını gönülden istemeyen ve yetkileri de iyice kısıtlanan padişah II.abdülhamit, tekrar eski durumu getirebilmek için gizlice örgütlendi. Tarihte 31 Mart Vakası olarak bilinen ayaklanmayı çıkarttı.İstanbulda durumu kontrolüne geçirdi. Ayaklanmayı bastırmak üzere Selanikten adına Hareket Ordusu denilen bir kuvvet gönderildi. Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı da Mustafa Kemal idi. Bu olaydan sonra II.Abdülhamit tahttan indirildi, yerine V.Mehmet Reşat padişah yapıldı. 31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları

II.MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE AVRUPADAKİ GELİŞMELER.

Avrupada Yakın Çağ, Fransız İhtilalinin yanısıra gelişen Sanayi İnkılabi ile de ekonomik alanda büyük gelişmelere sahne oldu. Zamanla küçük el tezgahları büyük fabrikalara dönüştü. Avrupa devletlerinde büyük bir ekonomik yarış görüldü. Hammadde elde edip, üretilen malların satışı için sömürge devletlere ihtiyaç arttı. Sömürgecilik için en uygun ülkeler, ekonomik ve siyasi alanda çöküntü yaşayan ülkelerdi. Osmanlı Devleti de

anlamda en ideal sömürge devlet olarak görülüyor du.

Bu konuda en güçlü devlet İngiltere idi. Dünyanın her tarafında sömürgesi olduğu için, toprakların-da güneş batmayan ülke ünvanına sahipti. Bu neden le de Avrupa siyaseinde belirleyici bir güce sahipti.

İngiltere de Sanayi inkılabı buhar gücünün sanayide kullanılması ile ilk olarak dokuma sanayii olarak ortaya çıktı. İngiltere-Fransa ve diğer Avruupa devletleri kemdilerine göre bir sanayi politikası belirlerken, İngiltere için önemli olan strateji, sömürelerine giden en kısa yol olan Akdeniz güvenliği idi. Bu nedenle, sıcak denizlere inme kararlılığında olan Rusları da engellemek için olanca gayreti gösterdi.

Almanya nın sanayi inkılabı hamlesine Fransanın kuzey doğusundaki sanayi bölgeleri olan Alsas ve Loren i alarak başlaması; İngiltereyi tedirgin ettiği gibi Almanyaya karşı ilk ittifakı da oluşturmuş oldu. İngiltere+Fransa. Artık Avrupanın efesi durumunda olan İngilterenin fiyakası bozulmuş, giderek güçlenen sanayisi ile sömürgecilik alanında ciddi hesaplar peşinde olan Almanya ile adeta kafa kafaya gelmek zorunda kalmıştı. Bu durum Almanyanın Osmanlı toprakları üzerinde emeller beslemesi üzerine ciddi gelişme-lere zemin hazırlamış, İleride yaşanacak 1.Dünya savaşı için bloklaşmaların oluşmasına neden olmuştur.Bu durum, 1871 de Almanya ile İtalya nın siyasi birliklerini tamamlayıp sanayi inkılabı hareketi-ne başlamalarına kadar devam etti.

İngiltere ve Fransa ile oluşan İTTİFAK Grubuna karşılık, 1871 de birlikte başladıkları Sanayi İnkılabı için sadece ekonomik dayanışma içinde olan Almanya ve İtalya da İTİLAF Grubunun çekirdeğini oluşturmuş oldu.

İngilterenin öncelikli planı Almanyaya karşı güçlü bir birlik oluştururken, Almanyayı da olabildiğince zayıf veya yalnız bırakmaktı. Osmanlı Devletini kaptırmamak için yıllarca mücadele verdiği Ruslar ile 1908 de Revalde bir görüşme yaparak, Rusları Osmanlılar üzerine her hareketi yapmakta serbest bırakıp onları kendi yanlarına çekmeyi başardı. Böylece Osmanlıda gözü olan iki rakibini birbirine kırdırmış da olacaktı.

Bu gelişmelerden sonra Rusya da İttifak Grubuna dahil oldu.

Rusya nın panistlavist politikasından tedirgin olan Avusturya da otomatik  olarak kendini güvende hissedeceği İttifak Grubuna geçti.

İngiltere, İtalya yı Almanlardan ayırmak için onlara şirin görünmek üzere topraklarına yakın olan Trablusgarp ı İtalyanlara teklif ettiler. Bu olay İtalyanların Almanlardan ayrılarak tarafsız duruma geçmelerine neden oldu.

31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları



TRABLUSGARB SAVAŞI. 1911

İtalya, Sanayi hareketinde sömürgeye ihtiyaç duyuyor, uzak yerlere gidemiyeceği için de yakın bölgelerle ilgileniyordu. İngiltere Mısırı, Fransa Cezayir i, Avusturya da Bosna Hersek i ele geçirmişken, topraklarına yakın olan Trablusgarb da İtalyaya uygun görünüyordu. Bu nedenle İngiltere ve Fransa nın teşviki ile 1911 de Trablusgarb a çıkartma yaptı. Zaten Osmanlının buraya müdahale imkanı da yoktu. Kara yolu Mısırdan İngilizlerce kesilmişti. Denizden de gelemezlerdi. Çünkü II.Abdülhamit kendisine darbe yapılır endişesi ile tüm donanmayı Haliç’e çektirip çürütmüştü.

Tek çare olarak, Mustafa Kemal, Enver Bey ve arkadaşları gizlice, sivil kıyafetlerle Trablusgarb’a ulaştı. Oradaki yerli halkı kıN sürede eğitip savaşa hazırladılar. Yapılan karşı saldırılarda; Mustafa Kemal Tobruk ve Dernede, Enver Bey de Bingazide büyük başarılar kazanarak İtalyanları geri püskürttüler. İtalyanlar ancak kıyı şeridinde tutunabildiler. Ancak onlar da misilleme olarak 12 adayı işgal ettiler.

Tam bu sırada, tüm dikkatlerin Trablusgarba çevrildiği bir anda Ruslar tarafından örgütlenen Balkan Devletlerinin ani saldırısında, Osmanlı Devleti bir tercih yapmak zorunda kaldı. Yakındaki düşman ile meşgul olmak için uzaktaki italya ile mücadeleden vazgeçti. 1912 Uşi Antlaşması yapıldı.31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları Buna göre :

1    Trablugarb ve bingazi İtalyaya bırakıldı.

2    12 ada Osmanlılarda kaldı. ( Ancak Osmanlılar Balkan Savaşında koruyamama endişesi ile 12 adanın Balkan Savaşı sonuna kadar geçici olarak İtalyada kalmasını istediler)

Önemi :

1    Osmanlıların Afrikadaki son toprağı da elden çıkmış oldu.

2    Mustafa Kemal İlk defa uluslar arası ortamda tanınmış oldu.

3    Osmanlı deniz gücünün ne kadar aciz durumda olduğu görüldü.

31 Mart Olayının nedenleri ve sonuçları

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Türkiye Sınır Kapılarının İsimleri

Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı : Bulgaristan Sınır Kapıları Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, …

1 Tanecik Yorum

  1. ya bu neyaaaaaa uzun uzun anlatıyoooooooo ben bunu ezbere blyom zanntm değşk bşyler varrrrrr püffffff

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir