2016 Çanakkale Savaşları Resim-Şiir ve Kompozisyon Yarışması

çanakkale savaşı

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 102. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAĞLI ORTAOKULLAR ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • PROJENİN ADI:

“Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullar arasında düzenlenecek olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması”

KONUSU:

Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullarda Çanakkale Savaşlarının 102. yıldönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi.

 

 • SÜRESİ:

İlk Başlangıç Tarihi: 21.11.2002

Süresi: Her yıl

 

 • ALANI: Ülke geneli

 

 • HEDEF GRUBU: Ortaokullarda okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri,

 

 • AMACI:
 1. Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak,
 2. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
 3. Öğrencilere Çanakkale Savaşının sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
 4. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak.

 

 • STRATEJİSİ:
 1. Çanakkale’de yaşanan sosyal, kültürel ve tarihi değerlerin kavratılması,
 • Çanakkale’de yaşanan dünle-bugünün dünya kamuoyuna yansıtılması,
 1. Yarışmalarda ulusal ve uluslararası barış ve dostluk ilişkilerinin temelinin atılması.

 

 • FAALİYETLER:

Ortaokul öğrencilerine yönelik olmak üzere;

 1. Resim,
 2. Şiir,
 3. Kompozisyon

dallarında yarışmalar düzenlenecektir.

 

 • FAALİYET TAKVİMİ:
SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 03.10.2016 07.10.2016
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi 10.10.2016 14.10.2016
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 02.01.2017 06.01.2017
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 09.01.2017 13.01.2017
5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 13.02.2017 17.02.2017
6. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi 27.02.2017 03.03.2017
7. Milli Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin “Morabin Parkı”nda sergilenmesi ve ödül töreni 23.04.2017 25.04.2017

 

 • UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 1. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 2. Öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılacaktır.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 4. Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
 5. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrenciler eserlerini hazırlarken bir başka eserden alıntı yapması veya özel öğretmen ve kurumlardan (Dershaneler, Bilim Sanat Merkezleri vb.) destek aldığı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Okul Müdürlüğünce birinci olan eserler tutanakla onaylanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/4. sıra)
 7. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (10. Maddenin d fıkrası göz önünde bulundurularak) tekrar değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/5. sıra)
 8. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler (10. Maddenin d fıkrası göz önünde bulundurularak) Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki sadece il birincisi seçilen eserler Ek-1 Format Örneği doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/6. sıra)
DALLAR VALİLİKÇE İL BİRİNCİSİ SEÇİLEN ESERLER BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESERLER
Resim Birincilik eseri Birinci olan toplam 3 eser
Şiir Birincilik eseri
Kompozisyon Birincilik eseri
 1. Şiir ve kompozisyonun bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kağıt formatında yazılarak DYS sistemi ile gönderilecektir. Ancak tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
 2. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilirken olabilecek bir risk yaşanmaması için ayrıca söz konusu şiir ve kompozisyonların asıllarının da onaylı tutanakları ile birlikte PTT kargo hizmeti aracılığı yukarıda açıklanan adrese gönderilmesi sağlanacaktır.
 3. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında İl birincisi olan eserler il değerlendirme komisyonu tarafından tutanak onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.
 4. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb gibi) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şâhısa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
 5. Bakanlığımıza gönderilen il birincisi olan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiç bir hak talep edilmeyecektir.
 6. Bakanlığımıza ulaşan eserler oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda değerlendirilecek ve seçilen eserler Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
 7. Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 23-25 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale’ye gidecekler. Seyahatlerini otobüs ile yapacaklardır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Mal Müdürlüğüne gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Çanakkale’de katılımcılara ödenecektir.
 8. Öğrenci ve velilerinin 23-25 Nisan 2017 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce organize edilecektir.
 9. Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere 24 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

 

 • RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER
 1. RESİM DALINDA

Konusu: Çanakkale savaşlarında yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:

 1. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin gözetiminde yaptırılacaktır.
 2. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 3. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 4. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş boya vb.)
 5. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 6. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 7. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “ A. RESİM DALINDA”nın “h” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

 

 

 

 

 1. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

 

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi  

 

Telefon No:

 

 1. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 2. Eserler incelenirken;
 • Kompozisyon (amaca uygunluğu),
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)

konularında değerlendirme yapılacaktır.

B-ŞİİR DALINDA

Konusu: Çanakkale savaşlarının ruhuna, anlamına ve manasına uygun şiir olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:

 1. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 2. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 3. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 4. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 5. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 6. Eserler incelenirken;
  • Temanın işlenişi,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
  • Konuya hâkimiyet,
  • Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma,
  • Şiirin derinliği ve etkileyiciliği

konusunda değerlendirme yapılacaktır.

C-KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Konusu: Çanakkale savaşlarında yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

  Yarışma şartları:

 1. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 2. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 3. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 4. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır
 5. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 6. Eserler incelenirken;
  • Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)
  • Anlatım düzeni :

Giriş     : Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkiliciliği.

Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi.

Sonuç  : Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

 • Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)
 • Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni)
 • Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)

konusunda değerlendirme yapılacaktır.

 

 • YARIŞMANIN ÇIKTILARI:
 1. Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde yayınlanacaktır.
 2. Bakanlıkça derecelendirilen eserlerle ilgili olarak Bakanlığımız Web sitesinde yayınlanacağı tarihe kadar hiçbir surette Bakanlığımızın aranmamasına özen gösterilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

Tutanak Format Örneği

 

………………. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

 

“Çanakkale Savaşlarının 102. Yıldönümü Anma Törenleri” kapsamında İlimiz genelindeki ortaokul öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada ortaokullardan Müdürlüğümüze gönderilen resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler “İl Değerlendirme Komisyonu” üyelerince değerlendirilmeye alınmış ve sonucunda aşağıda okulu adı soyadı ve sınıfı belirlenen öğrencilerin eserleri il birinciliğine layık görülmüştür.

İşbu tutanak komisyonumuz tarafından imza altına alınmıştır.

 

DALLAR DERECESİ OKUL ADI ÖĞRENCİNİN ESER ADI
ADI SOYADI SINIFI
RESİM Birinci  

 

 

ŞİİR Birinci  

 

 

KOMPOZİSYON Birinci  

 

 

 

 

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ

 

BRANŞI ADI SOYADI GÖREV YERİ İMZA
TÜRKÇE  

 

TÜRKÇE  

 

GÖRSEL SANATLAR  

 

GÖRSEL SANATLAR  

 

 

…./…./20..

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

İl Millî Eğitim Şube Müdürü

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

izmir hareket egitimi ve atletizm

Çocuklarda Atletizm

Çocuklarının gelişiminde belirli yaşlar temel beceri ve yeteneklerin kazanılmasında kritik öneme sahiptir. O kritik dönemde …

1 Tanecik Yorum

 1. That’s a sharp way of thnniikg about it.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.