Etiket Arşivi

okul ve toplum

OSMANLI DEVLETİNDE TAŞRADA EĞİTİM KURUMLARI İLE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Giriş Osmanlı Devletinde en yaygın kurum olarak sıbyan mektepleri görülür. Sıbyan mektepleri okuma yazmanın öğretildiği, temel dini bilgilerin verildiği eğitim kurumuydu. Mahalle başlarında bulunur ve açılması, öğretmen maaşları mahalle sakinleri ve vakıflar tarafından karşılanır. Medreseler İstanbul başta olmak üzere devletin bir çok yerinde açılır. Yüksek okul ayarındaki üniversitenin ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanırdı. Meşrutiyet dönemine doğru devlet okulların bazı ihtiyaçlarını kendi …

Daha Fazla Oku

Türklerde Kadının Toplumdaki Rolü

TÜRKLERDE KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ Etki Türk Kadını islamiyet’ten önceki Türklere ait bilgiler MÖ 4000 yıllarına kadar gitmektedir Bu bilgilere göre kadın ata binme, silah kullanma, savaşabilme özelliklerine sahiptir. Türkler tarihleri boyunca, kadına gereken değeri vermişler ve onu yüceltmişlerdir. Dede Korkut Hikâyelerinde ve Kutadgu-Bilig’de Türk kadınından saygıyla bahsedilir. Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde islamiyetin kabulünden önceki dönemde Türk kadınının konumu …

Daha Fazla Oku