Author Topic: Ermeni Sorunu Hakkında Bilgi  (Read 7503 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Ermeni Sorunu Hakkında Bilgi
« on: Ağustos 06, 2010, 11:36:48 ÖÖ »

ERMENİ SORUNU


      Esasta Rus işgaline karşı koymayı kolaylaştırmak gayesi ile yapılmış olan Ermeni cemaatini yerinden etme buna rağmen 1916 yılı başında çar ordusunun Erzurum’u ve Anadolu nun büyük bir kısmını yavaş yavaş işgal etmesine mani olamamıştır. Şimdi roller tersine dönmüştür. Esas şimdi Rus işgal ordusunun dümen suyundan gelmiş olan Ermeniler işkence yapmakta ve öldürmektedirler. Bu kez İstanbul hükümeti yapılan vahşeti açıklamaktadır. Artık korkulması gereken sadece İtilaf devletleri değildir. Yine Osmanlı hükümeti iç düşmanları da göz önünde bulundurmak zorundadır. Karadeniz sahillerinde Pontus Cumhuriyeti için Rumlar Çar Ordusuna karşı koyan Osmanlı ordusunun çarpıştıkları harekat sahasının tam ortasında bulunan ve Ruslara yakınlığı ile bilinen Ermenilerin İstanbul’da gönüllülerden kurulu lejyonları Rus birliğine katılmasaydı ve onlara yol göstermeseydi Sarıkamış bozgununun önlenmiş olabileceğine inanılmaktadır. Böyle bir felaketin tekrarını önlemek için Ziya Gökalp’in deyimiyle “Eve çeki düzen vermek fikri filizlenmekte gecikmemiştir “ Nisan 1915 de Dahiliye Nazırı Talat- Enver ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile gerçek iktidarı elinde tutan Triumvira ( üçlü ) ‘nın üyesi müstakbel sadrazam ve ülkenin en güçlü kişilerinden biri kitle halinde Ermenilerin Tehciri (erlerini değiştirme) emrini verecektir.
   İttihat ve Terakki propagandacıları Türk ordusunun bir hamlede Hazar denizine hatta daha uzaklara gideceğin ileri sürmüştü. Hakikatte Rusların sel gibi boşalması karşısında tam çöküntüden kaçınabilmek için ancak geri çekilebilmiştir.diğer cephelerde de duru daha iyi görünmemektedir.     .

Sosyal Bilgiler

Ermeni Sorunu Hakkında Bilgi
« on: Ağustos 06, 2010, 11:36:48 ÖÖ »