Author Topic: 1755-1762 tarihlerinde Avrupa’daki gelişmeler nelerdir ?  (Read 989 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
1755-1762 tarihlerinde Avrupa’daki gelişmeler nelerdir ?
« on: Mayıs 06, 2016, 12:03:32 ÖS »
1755-1762 tarihlerinde Avrupa’daki gelişmeler nelerdir ?

-       Avrupa'da güç dengelerinin değiştiği, daha önce kuru¬lan ittifakların yeni bir şekil aldığı dönemdi. Bu yüzden tarih yazımında bu döne¬me "diplomatik devrim ve "karşı devrim" adı verilmiştir.
-       Bu dönemin en önemli olaylarından biri 16 Ocak 1756'da İngiltere ile Prusya'nın Westminster Antlaşması'nı imzalamasıdır.
-       Bu antlaşma ile klasik Avrupa devletleri kamplaşması köklü bir değişikliğe uğradı ve buna bir tepki olarak Fransa ile Avusturya da 1 Mayıs 1756'da Birinci Versay Antlaşması'nı imzaladılar. Böylece 1756-1763 tarihleri arasında de¬vam edecek olan Yedi Yıl Savaşları'na giden süreç de başladı. Savaş, Prusya Kralı II. Friedrich'in Ağustos 1756'da Saksonya'yı kuşatması ile fiilen başladı ve 1762'ye kadar şiddetini arttırarak devam etti.

-       Avrupa'nın önde gelen bütün devletleri bu savaşta bir taraftan Avrupa kıtasın¬da, bir taraftan Amerika'da, diğer taraftan da Hindistan'da savaşırken Bâbıâli bu savaşa son vermek üzere birkaç defa aracılık teklifinde bulundu, ancak bu İngiltere ve Fransa tarafından ka¬bul edilmedi


.