Author Topic: Bâbıâli'nin Yedi Yıl Savaşları'nı yakından takip etmesinin nedenle¬ri nelerdir ?  (Read 759 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Bâbıâli'nin Yedi Yıl Savaşları'nı yakından takip etmesinin nedenle¬ri nelerdir ?

-       Enönemli nedenle¬rinden biri savaşın önemli bir ayağının da Lehistan topraklarında devam etmesiy¬di. Lehistan, Karlofça Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun garantörlüğündeydi.
-       Osmanlı sı¬nırına yakın bölgelerde Avusturya ve Rusya'nın askerî yığmaklar yapmasıydı.


.