Author Topic: TARİHTE TÜRK KADIN HAKLARI  (Read 10750 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
TARİHTE TÜRK KADIN HAKLARI
« on: Nisan 08, 2014, 05:37:01 ÖS »

TARİHTE TÜRK KADIN HAKLARI :
- İlk Türk devletlerinde “Hatun”  Kurultaya(Meclis) katılırdı.Tek eşlilik vardı.Evlenme ve boşanmada kadının da
  söz hakkı vardı.
- Osmanlı Devleti zamanında kadınlar bazı konularda geride görünse de zaman zaman devlet yönetiminde bile
  etkili olmuşlardır.
- Cumhuriyet döneminde ise “ Türk Medeni Kanunu “ ile kadın-erkek eşitliği sağlanmış,1930-1934 yılları arasında
  kadınlara seçme ve seçilme hakları verilmiştir.   
-Türkiye 1985’de ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini’ kabul etti..

Sosyal Bilgiler

TARİHTE TÜRK KADIN HAKLARI
« on: Nisan 08, 2014, 05:37:01 ÖS »