Author Topic: DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ  (Read 4544 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ
« on: Mart 12, 2014, 07:50:34 ÖS »


a) MONARŞİK DEVLETLER
•   Hâkimiyet kaynağı hükümdara aittir.
Monarşik Devletlerin Özellikleri
   Tek kişinin egemenliğine dayanır.
   Güçler Birliği prensibi uygulanır.
   Yani yasama, yürütme, yargı yetkileri hükümdara aittir.
   Hükümdar aynı sülaleden gelir.
   Yani saltanat vardır.

•   Monarşik devletler ikiye ayrılır.
1.   Mutlak Monarşi: ülke tek kişi tarafından yönetilir.
2.   Meşruti Monarşi: ülkede hükümdarın yanında bir de meclis bulunur.

Meşruti Monarşi Yönetim Şeması
(Parlamenter Monarşi)
         Hükümdar


                   Ayan Meclisi              Mebusan Meclisi

Meşruti Monarşi’nin Özellikleri
   Anayasa vardır.
   Son söz hükümdara aittir.
   Mebusan Meclisi’nin üyeleri halk tarafından seçilir.
   Böylece söz hakkı sınırlıda olsa halk yönetime katılmıştır.
   Ayan Meclisi’nin üyeleri halk hükümdar tarafından seçilir.

•   Günümüzde İngiltere, İsveç, Belçika, Japonya’da meşruti monarşi uygulanmaktadır.

Sosyal Bilgiler

DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ
« on: Mart 12, 2014, 07:50:34 ÖS »