Author Topic: Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ülkemiz ve Dünya  (Read 6843 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ülkemiz ve Dünya
« on: Kasım 04, 2010, 09:36:08 ÖS »
1- NÜFUS: Belli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insanların oluşturduğu topluluktur.
— Genel nüfus sayımları yurdumuzda bulunan insanların sayısını ve niteliklerini belirlemek için yapılır.
Nüfus Sayımının Yararları: 1-Kadın erkek nüfus oranını belirler. 2-Okuryazar oranını belirler.
3-Köy ve kentlerde yaşayan insan sayısını belirler. 4- Hangi iş kollarında ne kadar insan çalıştığını belirler.
5-Çalışan ve çalışmayan nüfus oranını belirler.  6-Okul çağındaki çocuk sayısını, derslik ihtiyacını ve hastane gibi diğer kurumlara ne kadar ihtiyaç olduğunu belirtir. 7-Her belediyeye ne kadar bütçe ayrılacağını ve her ilden kaç milletvekili çıkarılacağını belirler.
Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler:
a)Doğal etkenler: İklim, toprak yapısı, yer şekilleri, su ve ormanların durumu.
b)Beşeri etkenler: Sanayi kuruluşları, yeraltı zenginlikleri, ulaşım, tarihi ve doğal güzellikler.
** Ülkemizde nüfus en çok deniz kıyılarında ve verimli ovaların etrafında toplanmıştır.
** Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir.( En başta sanayinin gelişmesi nedeniyle)
- Hindistan’da Nüfus yoğunluğu fazladır sebebi iklim ve tarım alanlarının iyi olmasıdır.
- Batı Avrupa’da nüfusun yoğun olmasının sebebi; sanayi, ulaşım ve ticaretin gelişmiş olmasıdır.
- Avusturalya’da nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni çöl iklimi olmasıdır.
- Antartika kıtası buzlarla kaplı olduğu için nüfus yoktur.
Çalışma Sektörleri:
1- Tarım Sektörü: Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanan iş koludur.
 Tarla ve bahçe bitkileri, hayvancılık ve ormancılık bu kola girer. Ülkemizde nüfusun %35,5’i tarımla uğraşır.
- Tarımda çalışanı fazla olan ülkeler fazla gelişmemiş ülkelerdir.Arnavutluk, Bangladeş,Hindistan gibi ülkeler tarımla geçinen fazla gelişmemiş ülkelerdir.
  2- Sanayi Sektörü: Sanayi kollarında çalışarak geçim sağlanan iş koludur. Ülkemizde nüfusun % 17,5’i bu alanda çalışır.
  3- Hizmet Sektörü: Bu kolda insanlara hizmet ederek geçim sağlayan iş koludur. Ülkemizde nüfusun      % 46,4’ü bu alanda çalışır.
- Öğretmen, polis gibi memurlar; otelde,lokantada çalışanlar; ulaşım,haberleşme, sigortacılık gibi alanda çalışanlar bu alana girer.
- Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. Japonya, ABD, İngiltere, Almanya vb. ülkelerde olduğu gibi. Bu ülkelerde tarımla uğraşanın az olması tarımın gelişmediği anlamına gelmez. Bu ülkeler modern yollarla tarım yaptığı için çalışan insan sayısı az olsa da tarım gelirleri yüksektir.
.