Author Topic: laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar  (Read 955 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 267
laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar
« on: Şubat 07, 2017, 09:22:26 ÖS »

LAİKLİK
   Hukuk kurallarının dine değil, akla, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Bir diğer tanıma göre: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
   Laiklikle İlgili Anahtar Kavramlar:
   Akılcılık,  Pozitif düşünce, Din ve vicdan özgürlüğü, Din ve devlet işlerinin ayrılması, Deney ve gözlem,
   Laikliğin Özellikleri:
    Din ve vicdan hürriyeti, devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
    Devlet dine göre değil, akla ve bilime göre yönetilir.
    Devlet her türlü inanca saygılıdır.
    Türk milletine yeni bir yaşam biçimi sunarak çağdaşlaşmanın yolunu açmıştır.

   Laiklikle İlgili İnkılaplar:
    Saltanatın kaldırılması
    Halifeliğin kaldırılması
    Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
    Tevhid-i Tedrisat Kanunu
    1928 yılında “Devletin dini İslam'dır.” ilkesinin anayasadan çıkarılması
    1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
    Medreselerin kapatılması
    Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
    Kılık kıyafet İnkılabı
    Türk Medeni Kanunu
Mustafa Karakuş
Sosyal Bilgiler

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar
« on: Şubat 07, 2017, 09:22:26 ÖS »