Author Topic: Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar maddeler halinde  (Read 1836 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 197
Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar:
    Milli tarih bilinci ve Milli Dil
    Bağımsızlık ve özgürlük
    Vatan ve millet sevgisi
    Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefi
    Egemenliğin millete ait olması
    Milli birlik beraberlik, ülke bütünlüğü