Author Topic: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  (Read 4705 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Rep +33/-10
  • Gender: Female
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
« on: Ekim 18, 2009, 09:00:52 ÖS »
1. .Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz?

Ege Bölgesi
 Akdeniz Bölgesi
 Karadeniz Bölgesi
 Doğu Anadolu Bölgesi
Bilmiyorum

2. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?

Ceyhan-Marmara Denizi
Yeşilırmak - Karadeniz
Kızılırmak - Akdeniz
Sakarya -Akdeniz
Bilmiyorum

3. Bir şeyi icat eden kişiye .............denir.

Kaşif
Araştırmacı
Mucit
Bilim
Bilmiyorum

4. Gerçek ölçülerin küçültülerek çizilmesine ne denir?

Kuşbakışı
Çizim
Plan
Kroki
Bilmiyorum

5. Geniş düzlüklerle kaplıdır -Alçak tepelikler vardır -Sanayisi gelişmiştir 1.Yukarıda özellikleri verilen bölge hangisidir?

Marmara bölgesi
Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
Bilmiyorum

6. Aşağıdaki bölgelermizde büyük baş hayvancılığa en uygun bölgemiz hangisidir?

Karadeniz bölgesi
Maramara bölgesi
Doğu Anadolu bölgesi
Akdenz bölgesi
Bilmiyorum

7. ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması,aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

ikllimin çeşitlemesinde
ormanların dağılışında
yer altı kaynaklarının zenginleşmesinde
turizm etkinliklerinde
Bilmiyorum

8. Ahmet'e öğretmeni "nerede yaşıyorsun" diye soru yöneltti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in cevapları arasında yer almaz?

6,5 milyar insanla birlikte dünyada yaşıyorum.
Güzel ülkem Türkiye'de yaşıyorum.
Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyorum.
Güney Yarım Küre'de yaşıyorum.
Bilmiyorum

9. Ülkemizin ithalat, ihracat faaliyetlerinde önemli yer alan iki limanımız aşağıdakilerden hangileridir?

Trabzon-İzmir
Mersin-İstanbul
İstanbul-İzmir
İzmir-Samsun
Bilmiyorum

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?

Kar
Deprem
Çığ
Sel
Bilmiyorum

11. Ülkemizde dağlar geniş yer kaplamaktadır. Biri kuzeyden biri güneyden başlayan iki büyük dağ sırası ülkemizin en batısından başlayıp doğusuna doğru yükselerek devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin bir sonucu değildir?

 Karayolu ulaşımında güçlüklerin olması.
 İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi
Turizm faalyetlerinin Marmara ,Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olması
Kıyı bölgelerinde yağışların daha fazla olması
Bilmiyorum

12. Telefonu kim icat etmiştir?

Edison
Pastör
Volta
Graham Bell
Bilmiyorum

13. Bir yerin iklimine etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Yeryüzü şekilleri
Kutuplara yakınlık
Ekonomik gelir
Denize yakınlık
Bilmiyorum

14. 2.Çarşamba ovası Yeşil Irmak ‘ın getirdiği verimli toprakların birikmesi ile oluşmuştur.Aşağıdaki ova tiplerinden hangisi bu oluşumun sonucudur?

plato
yükselti ovası
delta ovası
Kıyı ovası
Bilmiyorum

15. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Her mevsim bol yağış alır.
Doğal bitki örtüsü makidir.
Don olaylarına nadiren rastlanır.
Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür.
Bilmiyorum

16. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden biri değildir?

Erozyon
Vadi
Sıradağ
Delta
Bilmiyorum

17. Denizin karaya doğru sokulmuş olan bölümünün büyük olanına körfez, küçük olanına koy denir. Bir bölgede deniz ne kadar girintili çıkıntılıysa koy ve körfez o kadar çoktur. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde koy ve körfez daha çoktur?

Kara Deniz
. Marmara
. Akdeniz
Ege
Bilmiyorum

18. Teknoloji olmasaydı insan hayatı nasıl olurdu?

Daha kolay olurdu
Hiçbir şey değişmezdi
Daha zor olurdu
Daha az çalışılırdı
Bilmiyorum

19. Aşağıdaki iklimlerin hangisi pamuk yetiştirmeye elverişlidir?

Akdeniz iklimi
Karasal iklim
Karadeniz iklimi
Hiçbiri
Bilmiyorum

20. Yurdumuzun buğday deposu olarak bilinen bölgemiz hangisidir.?

İç Anadolu bölgesi
Karadeniz bölgesi
Akdeniz bölgesi
Marmara bölgesi
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yerleşim birimidir?

mahalle
mezra
semt
ilçe
Bilmiyorum

22. Çevresine göre alçakta kalan ve üzerinde tarım yapılan geniş düzlükler aşağıdakilerden hangisidir?

Tepe
Plato
Ova
Vadi
Bilmiyorum

23. Türk Medeni Kanunu'nun kabuluyle aile hayatı yeniden düzenlendi.Resmi nikah usulu getirilmesi,evlenme,boşanma ve miras konularında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir?

devletçilik
milliyetçilik
cı-umhuriyetçilik
halkçılık
Bilmiyorum

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun Marmara ve Ege Bölgesinde toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
Verimli tarım alanlarının bulunması
Deprem kuşağından uzak olması
Gelişen ekonomisi
Bilmiyorum

25. Yazlar sıcak ve kurak Kışlar ılık ve yağışlı Verilen özellikler hangi iklime aittir?

Karadeniz iklimi
Akdeniz iklimi
Muson iklimi
Karasal ikliim
Bilmiyorum

26. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceleme alanına girmez?

Eski uygarlıkların yaşam tarzları
Yeryüzü şekillerinin ulaşıma etkisi
İklim ve tarım arasındaki ilişki
İnsan ve doğa arasındaki etkileşim
Bilmiyorum

27. Dağların denize paralel uzanması,kıyıdan iç kesimlere ulaşımı zorlaştırır. Bu özellik aşağıdaki bölgelerimizden hangisiyle ilgilidir?

Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Bilmiyorum

28. “Arazinin Eğimli, olduğu ve Fazla yağmur alan bölgelerde toprak kayması fazla olur.” Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde toprak kayması fazla olur?

Marmara Bölgesi
 Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Bilmiyorum

29. Soğuk bölgelerde insanlar kalın elbiseler giyerler. Bu bilgiye dayanarak nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz?

İklim,günlük hayatımızı etkiler
Soğuk bölgelerde tekstil sanayisi gelişmiştir
Soğuk bölgelerde yaşayanların ekonomik durumu iyidir
Bu bölgelerde yaşayan insanlar kalın elbiselerden hoşlanırlar
Bilmiyorum

30. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?

Ceyhan-Marmara Denizi
Yeşilırmek-Karadeniz
Kızılırmak-Akdeniz
Sakarya -Akdeniz
Bilmiyorum

31. Hangisi tarihi yapıya sahip turistik alalnlarımızdan değildir?

truva
efes harabeleri
pamukkale
rumeli hisarı
Bilmiyorum

32. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro veya sinemaya gittiğimizde üstlendiğimiz bir roldür?

sporcu
oyuncu
seyirci
öğrenci
Bilmiyorum(ALINTIDIR)
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!