Author Topic: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF  (Read 13858 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF
« on: Ocak 24, 2014, 08:50:54 ÖÖ »
ÜNİTE VI: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR
Bize Hizmet Edenler
 Toplumların sağlık, güvenlik, eğitim ve temiz bir çevre gi bi temel ihtiyaçları vardır.Bu temel ihtiyaçlar, resmi ve si-vil toplum kuruluşları tarafından karşılanır.
 Resmi Kurum:Devlet tarafından kurulmuş, giderleri dev-let tarafından karşılanan, kuruluş esasları kanunlarla be-lirlenen kurumlardır.Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak a-macıyla devlet tarafından kurulmuşlardır.
 Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayan birçok kurum var-dır.Bu kurumlar ülke genelinde teşkilatlanmış ve bunlar bakanlığa ait görevlerden birini ya da birkaçını yerine ge- tirir.Vatandaşlara iyi hizmet verebilmek için kurumlarda iş bölümü vardır. 
Örneğin;Sağlık Bakanlığı; topluma sağlık hizmetleri, İç İş-leri Bakanlığı; toplumun huzur ve güvenliğini, Milli Eğitim Bakanlığı; topluma eğitim-öğretim hizmetleri  verir.
Elimizden Tutanlar
 Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda sosyal örgüt vardır.Bunlardan bir kısmı sivil toplum kuru-luşlarıdır.
 Toplumun eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü kişilerce kurulmuş olan kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.Dernek, vakıf, oda ve sendi-kalar sivil toplum kuruluşlarına örnektir.
 Dernek; gönüllü kişilerce belirli ve ortak bir amacı yerine getirmek için kurulmuşlardır.
 Vakıf;bir kişinin belirli hizmetleri yerine getirmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını ba-ğışlayarak oluşturduğu kuruluşlardır.
 Sosyal örgütler içersinde çalışanlar gönüllü kişilerden o-luşur, kar amacı gütmezler, dayanışma ve işbirliği içeri- sin de topluma faydalı olmak için çalışırlar.Sivil toplum ku ruluşları eğitici çalışmalar (seminer, toplantı, panel) dü- zenlerler.
  Sivil toplum kuruluşları çocukların haklarını korumak, ka dın hakları, çevre, insanları tasarruflu olmalarını sağla-mak, sağlık, eğitim alanında çalışma yapmak için kurul- muşlardır.
 LÖSEV->sağlık alanında; Türk Kızılayı->doğal afetlerle mücadele eder, korumasız insanlara yardı eder.
TEMA->doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları yapar.
Gönüllüyüz
Toplumsal ihtiyaçların büyük çoğunluğunu resmi kurum larda çalışan insanlar topluma hizmet ederler ve hizmet lerin karşılığında ücret alırlar.Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ise  toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında res mi kurumlara destek olurken gönüllü çalışırlar.
 Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar duyarlı bir vatan-daştır.Bu kişiler etkin yurttaş sınıfına girer.Toplumsal ko-
nularda hassas olup; ortaya çıkan sorunlar için çözüm üretmeye çalışırlar.
Resmi Kurumlarda Çalışanlar;
-Roller kurumca belirlenir, gönüllülük esası bulunmaz.
-Kurumun amacı dışında çalışamazlar.
-Çalışma saatleri kurumca belirlenmiştir.
-Ücret alırlar ve görevlerini yapmazlarsa ceza alırlar.
Sivil Toplum Kuruluşlarında Çalışanlar;
-Roller gönüllülük esasına göre verilir ya da alınır.
-Toplumsal sorunların çözümü için çalışırlar.
-Belirli bir saatleri yoktur; her an çalışmaya hazırlardır.
-Kar amacı gütmezler maddi kazanç sağlamazlar.
Ortak Yönleri;
-Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılarlar.
-Yasalara uygun çalışırlar.
-Dayanışma içerisinde ve iş bölümü vardır.
.

Offline turanhocaa

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 1
  • Rep +0/-0
  • Gender: Male
Ynt: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF
« Reply #1 on: Nisan 06, 2015, 03:25:54 ÖÖ »
ÜNİTE VI: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR
Bize Hizmet Edenler
 Toplumların sağlık, güvenlik, eğitim ve temiz bir çevre gi bi temel ihtiyaçları vardır.Bu temel ihtiyaçlar, resmi ve si-vil toplum kuruluşları tarafından karşılanır.
 Resmi Kurum:Devlet tarafından kurulmuş, giderleri dev-let tarafından karşılanan, kuruluş esasları kanunlarla be-lirlenen kurumlardır.Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak a-macıyla devlet tarafından kurulmuşlardır.
 Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayan birçok kurum var-dır.Bu kurumlar ülke genelinde teşkilatlanmış ve bunlar bakanlığa ait görevlerden birini ya da birkaçını yerine ge- tirir.Vatandaşlara iyi hizmet verebilmek için kurumlarda iş bölümü vardır. 
Örneğin;Sağlık Bakanlığı; topluma sağlık hizmetleri, İç İş-leri Bakanlığı; toplumun huzur ve güvenliğini, Milli Eğitim Bakanlığı; topluma eğitim-öğretim hizmetleri  verir.
Elimizden Tutanlar
 Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda sosyal örgüt vardır.Bunlardan bir kısmı sivil toplum kuru-luşlarıdır.
 Toplumun eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü kişilerce kurulmuş olan kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.Dernek, vakıf, oda ve sendi-kalar sivil toplum kuruluşlarına örnektir.
 Dernek; gönüllü kişilerce belirli ve ortak bir amacı yerine getirmek için kurulmuşlardır.
 Vakıf;bir kişinin belirli hizmetleri yerine getirmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını ba-ğışlayarak oluşturduğu kuruluşlardır.
 Sosyal örgütler içersinde çalışanlar gönüllü kişilerden o-luşur, kar amacı gütmezler, dayanışma ve işbirliği içeri- sin de topluma faydalı olmak için çalışırlar.Sivil toplum ku ruluşları eğitici çalışmalar (seminer, toplantı, panel) dü- zenlerler.
  Sivil toplum kuruluşları çocukların haklarını korumak, ka dın hakları, çevre, insanları tasarruflu olmalarını sağla-mak, sağlık, eğitim alanında çalışma yapmak için kurul- muşlardır.
 LÖSEV->sağlık alanında; Türk Kızılayı->doğal afetlerle mücadele eder, korumasız insanlara yardı eder.
TEMA->doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları yapar.
Gönüllüyüz
Toplumsal ihtiyaçların büyük çoğunluğunu resmi kurum larda çalışan insanlar topluma hizmet ederler ve hizmet lerin karşılığında ücret alırlar.Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ise  toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında res mi kurumlara destek olurken gönüllü çalışırlar.
 Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar duyarlı bir vatan-daştır.Bu kişiler etkin yurttaş sınıfına girer.Toplumsal ko-
nularda hassas olup; ortaya çıkan sorunlar için çözüm üretmeye çalışırlar.
Resmi Kurumlarda Çalışanlar;
-Roller kurumca belirlenir, gönüllülük esası bulunmaz.
-Kurumun amacı dışında çalışamazlar.
-Çalışma saatleri kurumca belirlenmiştir.
-Ücret alırlar ve görevlerini yapmazlarsa ceza alırlar.
Sivil Toplum Kuruluşlarında Çalışanlar;
-Roller gönüllülük esasına göre verilir ya da alınır.
-Toplumsal sorunların çözümü için çalışırlar.
-Belirli bir saatleri yoktur; her an çalışmaya hazırlardır.
-Kar amacı gütmezler maddi kazanç sağlamazlar.
Ortak Yönleri;
-Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılarlar.
-Yasalara uygun çalışırlar.
-Dayanışma içerisinde ve iş bölümü vardır.