Author Topic: REFORM  (Read 3277 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
REFORM
« on: Mart 02, 2014, 08:05:23 ÖS »

REFORM
•   Reform kelime anlamı olarak “bozulmuş bir şeyi düzelterek, eski doğru haline getirmek” demektir.
•   16. yüzyılda Avrupa’da dini alanda meydana gelen gelişmelere “Reform” denir.
•   Reform hareketleri ilk defa “Almanya”da ortaya çıkmıştır.
•   Reform hareketlerini başlatan kişi aslen bir rahip olan Martin Luther’dir.

   Reform’un Sonuçları
1.   Katolik mezhebi parçalandı ve yeni mezhepler ortaya çıktı.
•   Almanya’da = Protestanlık   Fransa’da = Kalvenizm   İngiltere’de = Anglikanizm
•   Avrupa’da ilk kez Laik Devlet fikri ortaya çıktı. Laik Devlet: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, aklın ve bilimin esas alınmasıdır..

Sosyal Bilgiler

REFORM
« on: Mart 02, 2014, 08:05:23 ÖS »