Author Topic: MİLLİYETÇİLİK  (Read 3590 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
MİLLİYETÇİLİK
« on: Şubat 19, 2012, 12:07:44 ÖÖ »

3. MİLLİYETÇİLİK:
   Türk ulusunun sosyal, siyasal, ekonomik alanda milli değerler ön planda tutularak en üst seviyede kalkındırılmasıdır.
BÜTÜNLEYEN İLKE: Ulusal Bağımsızlık, Ulusal Birlik – Bütünlük, Yurtta barış cihanda barış.

Ø Türk Tarih Kurumu (doğrudan)
Ø Türk Dil Kurumu (doğrudan)
Ø Kabotaj Kanunu (doğrudan)

NOT:
Ø Tarihte, sosyal ve siyasal yaşamda; dil, kültür, ekonomik birlikler Atatürk milliyetçiliğine girer.
Ø Irk, Soy, Din,  Atatürk milliyetçiliğine girmez.
Ø Türk Medeni Kanunu, Latin alfabesinin kabulü, takvim saat ve ölçüde yenilik devrimlerinin dışında tüm devrimlerin temelinde MİLLİYETÇİLİK vardır.

Sosyal Bilgiler

MİLLİYETÇİLİK
« on: Şubat 19, 2012, 12:07:44 ÖÖ »