Author Topic: KABOTAJ KANUNU  (Read 3314 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
KABOTAJ KANUNU
« on: Ekim 25, 2014, 11:20:11 ÖÖ »

KABOTAJ KANUNU 1 TEMMUZ 1926
    İzmir İktisat Kongresinde milli bir politikanın izlenmesi kararlaştırılmış ve yabancı kurum ve kuruluşlar satın alınmaya başlamıştı.
              Kabotaj hakkı bir devletin kendi kara sularında, iç denizlerinde, göl ve akarsularında taşıt işletme bu taşıtlarla ülke limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkına sahip olması demektir.                                    Cumhuriyetin ilanından sonra milli ekonomi ilkeleri, egemenlik hakları ve devlet çıkarları doğrultusunda Kabotaj kanunu çıkarılarak Türk kara sularında işletme hakkını Türk vatandaşları aldı.
Kabotaj Kanunu ülke ekonomisi için zararlı olan kapitülasyonların kaldırılmasının devamıdır
Kabotaj Kanunu MİLLİYETÇİLİK  ilkesine uygun bir gelişmedir..

Sosyal Bilgiler

KABOTAJ KANUNU
« on: Ekim 25, 2014, 11:20:11 ÖÖ »