Author Topic: Cumhuriyetin ilanı kısaca maddeler halinde  (Read 5634 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 340
  • Rep +1/-0
Cumhuriyetin ilanı kısaca maddeler halinde
« on: Şubat 07, 2017, 09:11:10 ÖS »
CUMHURİYETİN İLANI (29 Ekim 1923)
   Sebepleri:
   Mustafa Kemal'in egemenliğe cumhuriyete inanan bir lider olması
   Cumhuriyet rejiminin çağdaş toplum oluşturmaya imkan sağlaması
   Fethi Bey hükümetinin istifa etmesinin üzerine yeni hükümet kurulamaması, yönetim boşluğu olması
   Sonuçları:
    Yeni Türk devletinin yönetim şekli belirlendi. (Cumhuriyet)
    Mustafa Kemal'in oybirliğiyle cumhurbaşkanı seçilmesi ile devlet başkanı sorunu çözümlendi. (Cumhurbaşkanı)
    Hükümet bunalımının yaşanmasını engelleyecek kabine sistemine geçilmiştir.

   BİLGİ NOTU: Cumhuriyetin ilanından sonra ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal; ilk başbakanı İsmet İnönü; İlk TBMM Başkanı Fethi Okyar olmuştur.

   BİLGİ NOTU: Mustafa Kemal milli mücadelenin devam ettiği dönemde rejim sorunu yaşanmaması için koşullar oluşmadığından devletin yönetim biçimini açıklamayı sonraya bırakmıştır.

   Demokrasi: Vatandaşların geniş haklara sahip olduğu, devlet yönetimine eşit olarak katılabildiği, görevli ve siyasi liderlerin seçimle belirlendiği, hukuk kurallarına bağlı siyasi sistemdir.
   Cumhuriyet: Egemenliğin millete ait olduğu, hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı, yönetim şeklidir.
   Kabine Sistemi: Cumhurbaşkanının başbakanı atadığı, başbakanın da bakanları seçerek güven oyu aldığı sistemdir. Bundan önce meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır, bu sistemde meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.