Author Topic: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM TESTİ  (Read 9777 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM TESTİ
« on: Ekim 19, 2009, 07:25:04 ÖS »

1. 1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?

1
2
3
4


2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?

Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
Gelen misafire ikramda bulunmak.
Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.


3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?

Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
Ailenin zenginleşmesini sağlar.
Ailenin fakirleşmesini sağlar.
Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.


4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?

zevkler
beslenme
hobiler
yetenekler


5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?

Türkülerimiz
. Yollarımız
Halk oyunlarımız
Bayrağımız
 

6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?

kongrelerin yapılması
TBMM açılması
Atatürk'ün Samsun'a çıkması
padişahın yurdu terk etmesi


7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?

gelenek
görenek
kanıt
kültür


8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?

kardeş
dayı
hala
enişte


9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Yazılı tarih yöntemi
Sözlü tarih yöntemi
Araşrırma yöntemi
Olayları yaşama


10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?

Annemizden
Babamızdan
Kitaplarımızdan
Dedemizden


11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?

bilimsel buluşlar
resimler
kitaplar
söylentiler


12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?

ileri görüşlülüğü
açıksözlülüğü
barışçı
savaşmayı sever


13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?

vatan ve millet sevgisi
barışçılık
Egemenlik padişaha aittir
Akılcılık


14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
Millet egemenliğini esas alma
Yabancı devletin himayesine girme

15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I,II ve III


16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?

Evlenmemiş çocuklar
Komşular
Babaanne
Amca


17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?

Türkü
Oyun
Roman
Düğün


18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?

Cirit
. Futbol
Voleybol
tenis


19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?

geleneklerimiz
göreneklerimiz
kanıtlarımız
kültürümüz


20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

dil
kıyafetler
savaş
gelenekler


21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?

Anne
Baba
Dayı
Çocuk


22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?

Gelenek
Kanıt
Değer
Kültür


23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.

kültür
gelenekler
dil
kalp


24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

tarih
kanıt
tanık
kitap


25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
millet egemenliğini esas alma
yabancı bir devletin himayesi altına girme


26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?

Amasya
Erzurum
Ankara
Antalya


27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?

Dil
Teknoloji
Sanat
Mimari


28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?

İzmir'in işgaliyle
Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
İstanbul'un işgaliyle
Sivas Kongresiyle


29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?

evrenselliğini
anlaşılır olduğunu
alçak gönüllü olduğunu
cömert olduğunu


30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?

Amasya
Sivas
Erzincan
Erzurum


31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?

Doğum tarihini
Babasının adını
Maddi durumunu
Nerede doğduğunu


32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?

vatan ve millet sevgisi
barışçılık
egemenlik padişaha aittir
akılcılık


33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?

Samsun
Sivas
Erzurum
Antalya


34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?

Dil Birliği
Tarih Birliği
Yurt Birliği
Askerlik yapma

35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?

kurtuluş savaşı
1.dünya savaşı
2.dünya savaşı
inönü savaşı


36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1-2-3-4
2-1-3-4
4-2-1-3
3-2-1-4


37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?

Kendi yaşıtlarımız
Öğretmenimiz
Yaşlı akrabalarımız
Komşumuz


38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?

Değer
Kültür
Dil
Gelenek


39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?

4
3
2
1


40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?

Kına gecesi
Asker uğurlama
Sünnet düğünü
Konser izleme


41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
Kültürler zaman içinde değişime uğrar


42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?

annemiz
ablamız
dedemiz
biz


43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.

3-1-2-4
4-3-2-1
1-3-2-4
4-1-2-3


44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?

milli hikayeler ve destanlar
gelenek ve görenekler
geleneksel giysiler
noel kutlamaları


45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Halkın kahramanlığı
Atatürk'ün liderliği
Milli birlik ve beraberlik
Komşu ülkeler


46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?

Golf
Cirit
Bilardo
Tenis


47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?

Gelenek
Görenek
Folklor
Teknoloji


48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

mühendis
doktor
öğretmen
esnaf


49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?

yardımlaşma
dayanışma
görevden kaçma
cesaret


50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?

Destanlar
Bilimsel gelişmeler
Ninniler
Bilmeceler


51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?

Zafer anıtları
Kabirler ve şehitlikler
Gazilere ait madalyalar
Caddeler

52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?

Milli mücadele
Savaşlar
Kahramanlıklar
Demokrasi


53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?

Yardımseverlik ve cömertlik
Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
Çöpleri çöp kutusuna atmak.


54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?

anne
baba
kardeş
arkadaş


55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?

Basketbol
Tenis
Voleybol
Güreş


56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

dil
savaş
giysiler
gelenekler


57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.

İç anadolu
Karadeniz
Ege
Doğu anadolu


58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?

akraba
evlat
aile
topluluk


59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?

değer
kültür
dil
ahlak


60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?

barış
boks
savaş
kavga


               ALINTIDIR


fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM TESTİ
« on: Ekim 19, 2009, 07:25:04 ÖS »