Author Topic: KENDİMİ TANIYORUM TESTİ  (Read 10585 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
KENDİMİ TANIYORUM TESTİ
« on: Ekim 19, 2009, 07:22:00 ÖS »

1. 1- Aşağıdakilerden hangisi diğer insanlarla benzer özelliklerimize bir örnektir?

Giyinme ihtiyacı
Kitap okuma alışkanlığı
Zevkler
Kabiliyetler


2. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

Arkadaşlarım mutlaka benimle aynı düşünceye sahip olmalı.
Herkes futbol oynamaktan hoşlanır.
Bir olayda iki insanfarklı duygu yaşayabilir,
Bütünöğrencileraynı zevke sahiptir.


3. )Hangisi insanın temel ihtiyaçlarından biri değildir?

beslenmek
oyun oynamak
barınmak
giyinmek


4. Gel gel .Ne olursan yine gel! diyen düşünürümüz kimdir?

Yunus Emre
Evliya Çelebi
Mevlana
Pir Sultan Aptal


5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık değildir?

. Gözlüklü olmak
Uzun saçlı olmak
Konuşmak.
Mavi gözlü olmak.


6. İnsanların birbirinden farklı olmaları ne gibi bir özelliğin oluşmasına neden oluyor?

toplumsal zenginlik
bireysel zenginlik
kişisel zenginlik
aile zenginliği


7. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesinde mutlaka olmalıdır?

Boy
Kilo
Doğum yeri
Okul adı


8. Hangisi bireysel bir farklılık değildir?

) Gözlüklü olmak.
Uzun boylu olmak.
Çekik gözlü olmak
Bir aileye sahip olmak

9. insanlar hangi yönleri ile birbirlerine benzerler?

Cinsiyet
Zevkler
Beslenme
Yetenekler


10. Aşağıdakilerden hangisi kişini görünüş özellikleri arasında yer almaz?

Kilo
Boy
Sinirlilik
Göz rengi


11. Bize kimliğimiz sorulduğunda aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?

soyadımız
amca sayımız
yaşımız
işimiz


12. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duygunun ifade edilmesi vardır?

Yolda arkadaşımı gördüm.
Eve geldiğimde yemek yedim.
Bugün çok mutluyum.
Karşımızdakinin fikirlerini dinlemeliyiz.

13. Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bireylerde görülmesi gereken özelliklerden değildir?

sevgi
saygı
kurallara uyma
sorumsuzluk


14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik belgesinde bulunmaz?

adı
soyadı
doğum tarihi
tuttuğu takım


15. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında yer almaz?

anne
baba
kardeş
komşu


16. "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır" Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?

cinsiyet
yetenekler
barınma ihtiyacı
zevkler


17. Harun'un hangi özelliği diğerlerinden farklıdır?

sinirli olması
dürüst olması
uzun boylu olması
bazen uyurken rüya görmesi


18. 2- Derece yapmayı hedeflediği bir yarışmada dereceye giremeyen bir öğrenci hangi duyguyu yaşar?

Sevinç
Öfke
Hayal kırıklığı
Heyecan

19. Hayvanlardan, bitkilerden hoşlanan bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?

Çiçekleri koruması
kuşlara yem vermesi
ağaç filizlerini koparması
ağaç dikmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?

yemek yemek
su içmek
sinemaya gitmek
ayakkabı alamk


21. Nüfus cüzdanına bakarak hangi sonuca ulaşılamaz?

Yaş
Soyadı
Kan grubu
Okuduğu okul

22. Aşağıdakilerdaen hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

adınız
. doğum yeriniz
anne- baba adı
yetenekleriniz


23. Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?

aile sıra no
TC kimlik no
baba adı
okul no


24. Duygularımız bizde neyin gelişmesine sebep olur?

Yeteneklerimizin gelişmesine
boyumuzun gelişmesine
düşüncelerimizin gelişmesine
yaşantımızın gelişmesine

25. Hangisi okul kimliğinde yer almaz?

) aile sıra no
anne- baba adı
doğum yeri
sınıf/ şube


26. Yasin 4/B sınıfında okumaktadır.Derslerinde fazla başarılı lomamasına rağmen beden eğitimi dersinde güzel futbol oynamaktadır. Bu tanım Yasin'in hangi özelliğini göstermektedir?

Yasin başarılı bir öğrencidir.
Yasin beden eğitimi dersini sevmemektedir.
Yasin'in futbola karşı bir yeteneği vardır.
Yasin derslerde yeteneğini gösterememektedir.


27. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?

Farklı duygu ve düşüncelere izin vermeliyiz.
Farklı düşünceleri görmemezlikten gelmeliyiz.
Kendi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız.
Farklı duygu ve düşünceye katılmasak da saygılı davranmalıyız


28. Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?

ev adresimiz
anne adımız
cinsiyetimiz
doğum yerimiz


29. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlam vardır?

Bugün çok yoruldum.
Keşke sinemaya gidebilseydim.
Yolda sevimli bir kedi gördüm.
Başarmak için çalışmalıyız.


30. "Bireylerin kendine özgü özelliklerine ............... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

farklılık
benzerlik
duygu
birey


31. 3- Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?

Takvim
Kronoloji
Tarih
Sıralama


32. Kendi hayatımızla ilgili bir zaman cetveli hazırlarsak, aşağıdakilerden hangisini en sona koymalıyız?

Okula başladım.
2.Sınıfa geçtim.
Suluova'da doğdum.
Okumayı öğrendim.

33. Hangisi ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan gelir –gider dengesidir?

sigorta
sosyal güvence
bütçe
ihtiyaç


34. Olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir?

. kimlik
.kanıt
kronoloji
. Jeoloji


35. )”laiklik, diğer milletlerin örf ve adetlerine ………………davranmayı gerektirir.” Sözünü en iyi hangisi tamamlar.

karşı çıkmayı
olumsuz
hoşgörülü
bilinçli

36. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın en önemli özelliğidir?

Cimrilik
Hoşgörü
Kıskançlık
Zenginlik


37. İnsanların zihinlerinde ürettikleri fikirlere ne denir?

akıl
kimlik
düşünce
duygu


38. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mutluluk belirten bir anlam vardır?

Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum.
Seyrettiğim filmi çok beğendim.
Karşımızdakilerin fikirlerine saygı önemlidir.
Dayımın tatilde bize gelecek olması ne güzel


39. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?

ayağını yorganına göre uzat
bu günün işini yarına bırakma
bir elin nesi var, iki elin sesi var
beş parmağın beşi bir olmaz


40. Hangisi bireysel farklılıkla ilgili bir atasözüdür?

.Beş parmağın beşi bir olmaz
Bir elin nesi var,iki elin sesi var
Sakla samanı.gelir zamanı
. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur


41. Aşağıdaki davranışlardan hangisi tüm canlıları kapsar?

düşünme
hoşgörü
inanç
kızgınlık


42. )Bir gıda ürünü alırken öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?

A)Ürünün markasına. ) Ürünün ambalajının rengine.
)Ürünün markasına.
ürünün son kullanma tarihine
ürünün reklamlarda çok çıkıyor olmasına


43. 1-Duygu 1996'da doğdu. 2- 2002 yılında okula başladı. 3- 2010 yılında ilköğretimi bitirecek. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru sıralanılmıştır?

2-3-1
3-1-2
1-2-3
1-3-2


44. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur.Her zaman beraber oynamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

Zeynep başarılı bir öğrencidir.
İlgi alanları aynıdır.
Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.
Cansu ile Zeynep akrabadır.


45. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?

Beslenme ihtiyacı
barınma ihtiyacı
yetenekler
ortak duygular

46. Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için hangi kurum oluşturulmuştur?

TSE
THK
TBMM
TOBB


47. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Saygısız
Heyecanlı
Hoşgörülü
Çok dikkatli


48. Hangi meslek önemlidir?

ÇİFTÇİ
hemşire
öğretmen
hepsi


49. 2-1998 yılında doğdum. 1- Üç yaşındayken büyük bir kaza geçirdim. 4-2005 yılında okula başladım. 3-İlk karnemi 2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiiştir?

2-1-4-3
2-3-4-1
3-2-1-4
2-4-3-1


50. Hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?

Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.
Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
Alacağı ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
Standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol eder


51. iyi bir yüzücü olmamız,hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?

zekamızdan
duyarlılığımızdan
yeteneğimizden
uyruğumuzdan


52. Aşağıda meslekler ve çalışma alanları verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?

Fırıncı-ekmek yapan kişi
Fırıncı-ekmek yapan kişi çiftçi – tarımla uğraşan kişi
boyacı – boya yapan kişi
) kapıcı- kapı yapan kişi


53. Çok özlediğin bir arkadaşınla birden bire karşılaştın ne hissedersin?

Dehşet
Mutluluk
Üzüntü
Korku


54. ''Empati''sözcüğünün tam karşılığı hangisidir?

ortak düşünme
düşünce birliğine varma
karşıdakine anlayış gösterme
kendini karşıdakinin yerine koyma


55. Satın alınan bir ürün ile ilgili sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Ürünü atmalıyız.
Ürünü atmalıyız. Mahkemeye şikayet etmeliyiz
Ürünü bir tamirciye götürmeliyiz
Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise gitmeliyiz
 

56. 1.Dayanışma 2.Bencillik yapma 3.Saygılı olma 4.Yardımlaşma Yukarıdakilerden hangisi sınıfiçinde çatışmaya neden olur?

1
2
3
4


57. ''Birey'' sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?

insan
kişi
fert
adam


58. Hangisi teknolojik bir ürün sayılamaz?

buzdolabı
çamaşır makinesi
radyo
su


59. Kimlik belgesi gösteremeyenler yada kimlik bilgilerinden kuşku duyulanlar, en çok kaç saat polis tarafından göz altında tutulabilirler?

32 saat
48 saat
62 saat
24 saat


60. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olamaz

yazı
bilgisayar
televizyon
ceptelefonu


61. ‘Hoşgörülülükte deniz gibi ol’ sözü kime aittir?

Atatürk
Mimar Sinan
Evliya Çelebi
Mevlana


62. )İcat ediliş zamanlarını düşündüğümüzde hangi sıralama doğru olur?

at arabası-tekerlek –otomobil
) otomobil-tekerlek-at arabası
) tekerlek-otomobil-at arabası
tekerlek-at arabası –otomobil


63. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?

adımız
doğum yerimiz
doğum tarihimiz
annemizin kızlık soyadı


64. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeri ve doğum tarihi birlikte verilmiştir?

Selanik–1881
Ankara–1881
İstanbul–1938
Selanik–1938


65. Aşağıdakilerden hangisi kişileri diğer insanlardan kesinlikle farklı kılar?

ad
doğum tarihi
kan grubu
parmak izi


66. 1-Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?

adınız
babanızın adı
yetenekleriniz
doğum yeriniz


                          ALINTIDIR)
               


fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

KENDİMİ TANIYORUM TESTİ
« on: Ekim 19, 2009, 07:22:00 ÖS »