Author Topic: İstanbul’un fethini önlemek için son Bizans İmparatoru yaptığı hazırlıklar  (Read 989 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
3.   İstanbul’un fethini önlemek için son Bizans İmparatoru XI.Konstantin Paleologos’un yaptığı hazırlıklar

•   İstanbul'un kuşatılmasını önlemek amacı ile Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyi teklif etmiş, fakat Fatih Sultan Mehmet Han bu teklifi geri çevirmiştir.

•    İstanbul'un surlarını onardı ve güçlendirdi.

•   Avrupalı Haçlı ordularının Bizans’a yardım şartı olarak ileri sürdüğü “Ortodoks-Katolik kiliselerinin birleşmesi” şartını halkın istememesine rağmen kabul etmiştir.
Mehmet Özküz
•    İstanbul kuşatmasının uzun süre devam edebileceğini düşünen Konstantin, yiyecek, içecek ve sağlık malzemelerini arttırmıştır.

•    Osmanlı Donanması'nın Haliç'e girmesine engel olmak için, Haliç'in ağzını zincirle kapattırmıştır.

•   Barut, neft yağı ve kükürt karışımı ile yapılan ve suda bile yanabilen Rum Ateşi ( Gregois ) adlı silahı yaptı

•   Kulelere ve surlara tırmanmaya çalışabilecek Türk askerlerine engel olmak için kızgın yağlar hazırlattı..