Author Topic: İstanbul Fethinin Nedenleri ve Sonuçları  (Read 1240 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
İstanbul Fethinin Nedenleri ve Sonuçları
« on: Aralık 08, 2016, 09:08:47 ÖS »
İSTANBUL'UN FETHİ
   Sebepleri:
   Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasında kopukluk olması
   Bizans'ın Osmanlı topraklarına saldırması
   Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak iç karışıklar çıkarması
   Bizans'ın diğer Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
   Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
   İstanbul'un kara ve deniz ticareti için önemli konumda olması
   Hz. Muhammed’in (S.A.V) İstanbul’u fethedecek olan komutanı kutlamış olması

   Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar:
   Boğazın Avrupa yakasına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.
   Şahi denilen büyük toplar döktürüldü.
   400 parçadan oluşan donanma kuruldu.
   Komşu ülkelerle anlaşma yapılarak sınır güvenliği sağlandı.
   Balkanlara ordu gönderilerek dışarıdan gelecek tehlikeliler önlendi.

   Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar:
   Surlar sağlamlaştırıldı.
   Papa ve diğer Avrupa devletlerinden yardım istendi.
   Haliç’in ağzı zincirlerle kapatıldı.

   Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları:
    Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasındaki bütünlük sağlandı.
    Karadeniz ticaret Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçti.
    II. Mehmet “Fatih” ünvanını aldı.
    İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni “başkenti” oldu.
    Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaştı.
    Osmanlı Devleti “imparatorluk” haline geldi.
    Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

   Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları:
    Bizans (Doğu Roma) yıkıldı.
    Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.
    Topun kullanılmasıyla derebeylerin şatoları yıkıldı, feodalite zayıfladı, merkezi krallıklar güçlendi.
    Doğu ticaret yolları (İpek ve Baharat Yolu) Türklerin eline geçince Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar. Böylece Coğrafi keşifler başlamış oldu.
    Fetihten sonra İtalya’ya kaçan Bizanslı bilgin ve sanatçılar “Rönesans'ın” başlamasında etkili oldu.
Mustafa Karakuş
.