Author Topic: paris barış konferansı ne zaman ve hangi amaçla toplanmıştır  (Read 1891 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
*İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya’nın liderliğinde 32 devletin katılımıyla gerçekleşti.
*Rusya’nın savaştan çekilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin paylaşım tasarılarını gerçekleştirmek için düzenlendi (gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu, Boğazlar ve Trabzon çevresi Ruslar’a verilmişti. Rusya savaştan çekilince bu yerlerin yeniden paylaşılması gerekiyordu).
*Bu konferans sonunda I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerle yapılacak barış antlaşmaları belirlendi.
*Fransa ve İngiltere konferansta Doğu Trakya ile İzmir çevresinin Yunanistan’a verilmesini sağladılar. Çünkü İngiltere Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ı tercih ediyordu.

Paris Barış Konferansı’nın Önemi
*İtilaf Devletleri “Doğu Sorunu”nu çözdüklerini sanmışlardır.
*Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerinin hukuki dayanağı olmuştur.
*İtalya ile İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlık başlamıştır..

Sosyal Bilgiler