Author Topic: Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması  (Read 13041 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
« on: Nisan 03, 2009, 06:54:41 ÖS »

Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
Tarikat; tanrıya ulaşmak için izlenen yolların her birine denir. Tekke; tarikat üyelerinin toplandığı eğitim yerleridir. Zaviye; tekkenin daha küçüğüdür.
Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali¬yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal¬kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Ulusal egemenlik anlayışına karşı idiler. Din işlerinin yanında siyasi alanda da etkili bir duruma gelmişlerdi. Atatürk ilke ve inkılâplarına ters düşüyor, milli birlik ve bütünlüğe zarar veriyorlardı. Laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde böyle kuru¬luşların yeri olamazdı.
30 Kasım 1925'te çıkarılan bir ka¬nunla Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Şeyh, derviş, mürit, dede gibi un¬vanlar da yasaklandı.
NOT: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması toplumun laikleşmesi yolunda atılan önemli bir adımdır.
.

Sosyal Bilgiler

Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
« on: Nisan 03, 2009, 06:54:41 ÖS »