Author Topic: 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 1. YARIYIL 3. YAZI  (Read 8796 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

 • Administrator
 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 2921

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ  6. SINIF 1. YARIYIL 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

ADI_SOYADI: ……………………………………………… SINIFI:……………NO: ………..    TARİH: ………………
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yuvarlak içine alıp karalayınız (her soru 4 puandır)

 
1) Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi kullanıldığında Dünya’nın tamamını 1 m² kağıt üzerinde göstermek daha kolay olur?
A) 1/ 150.000             C) 1/1.000.000                   
B) 1/20.000.000         D) 1/1.300.000

2) Öğretmeni, Serkan’dan Türkiye üzerinde bulunan dağları gösteren bir harita çizmesini istemiştir.
      Bu bilgiye göre Serkan ödevini yapmak için hangi harita çeşidini kullanması gerekir?
A) Siyasi harita                          C) Nüfus yoğunluğu haritası             
B) Tarım ürünleri haritası          D) Fiziki harita

3) Fiziki haritada yükseklikler farklı  renklerle gösterilir.
    Buna göre bir fiziki haritada yeşil renklerin fazla olduğu bir ülke için aşağıdaki bilgilerin hangisi doğru olabilir?
A) Deniz seviyesinden yüksekliği fazla olan bir ülke olabilir
B) Tarım ürünlerinin bol yetiştiği bir ülke olabilir
C) Deniz seviyesinden yüksekliği az olan bir ülke olabilir
D) Ormanlık alanların fazla olduğu bir ülke olabilir

4) Her hangi bir şehrin cadde ,sokak ve mahallelerini görebilmemiz için çizilen bir haritada aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılması en doğru olur?
A) 1/50.000               C) 1/5.000.000                         
B) 1/550.000            D) 1/50.000.000

5) Dünya üzerinde bir çok kıta vardır. Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          EN BÜYÜK         EN KÜÇÜK
A)          Avrupa               Asya
B)         Antartika        Kuzey Amerika
C)          Asya                Okyanusya
D)          Asya                 Avrupa

6) Dünya üzerinde paralel çizgilerinin boyları Ekvator’dan kutuplara gidildikçe kısalır. Ayrıca meridyenlerin aralıkları Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
   Yukarıda verilen durumun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın şeklinin yuvarlak olması
B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Dünya’nın çeşitli bölgelerinde farklı iklimlerin görülmesi
D) Meridyenler arasında yerel saat farkının oluşması

7)     1) 1:258.000             
        2) 1:50.000.000             
        3) 1:400.000             
        4) 1:2.580.000
Yukarıdaki ölçeklerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?   
A)  2-1-3-4    B) 2-4-3-1       C) 1-3-4-2         D) 1-4-3-2

8) Lidyalıların değiş tokuş yerine parayı kullanmalarının aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A)   Ülke sınırlarının genişlemesinin
B)   Ticaretin gelişmesinin
C)   Tarımsal üretimin artmasının
D)   Askeri alandaki başarılarının

9) Türk Tarih Kurumu’nun açılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Edebiyat                     C)Sosyal bilimler
B) Sanat                          D) Ekonomi

10) Özel Konum bir ülkenin sadece kendisine ait özelliklerinin sonucu olan konumdur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun bir sonucu değildir?
A) Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında yerel 76 dk. Yerel saat farkı olması
B) Türkiye’de bor, bakır, demir ve linyit gibi madenlerin çok fazla çıkarılması
C) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin gemilerinin Akdeniz’e çıkmak için Türkiye boğazlarından geçmeleri
D) Türkiye’nin batısındaki sıcaklık ortalamalarının doğusundan daha yüksek olması 

11)  Aşağıdaki verilen bilgilere  doğru ve yanlış diye cevap verin.
   a. Hun akınlarından korunmak için Çinliler, Çin seddini yapmışlardır (        )
   b.Orta Asya’daki Türkleri bir bayrak altında toplayan Türk Devleti Uygurlardır.(         )
   c.İpek Yolunda sadece ipek değil, aynı zamanda kültürlerde taşınmıştır.(          )
   d.Bugünkü Kara Kuvvetlerinin kuruluşu(10 luk sitem), Asya Hun Devleti hükümdarı Teomana aittir. (          )


12)Yukarıdaki yağış grafiği ………….………..iklimine aittir.


13) Türkiye’de faaliyette bulunan Tüketici derneklerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketicilerin haklarını aramada onlara yardımcı olmak
B) Ülkede alış-verişi daha fazla geliştirmek
C) İnsanları daha fazla tüketim yapmaya teşvik etmek
D) Devletin ürettiği ürünleri  ucuza satılmasını sağlamak

14) Bir haritanın ölçeği değiştikçe üzerinde gösterilen pek çok özellik de değişir.
Aşağıdakilerden hangisi haritalarda ölçeğin değişmesinden dolayı farklılık gösteren bir özellik değildir?
A) Ayrıntıların gösterilme gücü
B) Haritanın kapladığı alan
C) Haritadaki dağların gerçek yüksekliği
D) İki kent arasındaki harita uzunluğu
_______________________________________________

15) Haritalarda gerçek uzunlukları kağıda çizmek için kullanılan küçültme oranına ne ad verilir?
A) Gerçek uzunluk                  C) Kuş bakışı
B) Ölçek                                  D) Harita uzunluğu
 
16) Türkiye’nin matematik konumu düşünüldüğünde aşağıdaki meridyen çizgilerinden hangisi ülkemiz sınırları içinden geçmektedir?
A) 18º Doğu meridyeni           C) 57 º Doğu meridyeni 
B) 40 º Batı meridyeni             D) 30º Doğu Meridyeni 


17) Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye Ekvator’un güneyindedir
B) Türkiye Başlangıç Meridyeninin doğusundadır
C) Türkiye’den geçen meridyenler batı meridyenleridir
D)  Türkiye üzerinden  güney paralelleri  geçer

18) Ardışık meridyenler arasında …… dakika yerel saat farkı vardır.
Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 111           B) 76              C) 60            D) 4
_______________________________________________
19) Bir haritanın gerçek bir harita olabilmesi için taşıması gereken bazı özellikler vardır
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
A) Haritanın ismi ve kullanım amacı belirtilmelidir
B) Harita çizilen yerin enlem ve boylam dereceleri gösterilmelidir
C) Haritayı üreten firmanın adı ve adresi belirtilmelidir
D) Haritadaki şekillerin anlatıldığı Lejand olmalıdır


20) Aşağıdakilerden hangisi insanların en eski çağlardan beri tanıdığı eski kıtalardan birisi olamaz?
A) Avrupa         B) Asya            C) G.Amerika        D) Afrika 


21) Bahadır; yaşadığı İstanbul’dan gezmek amacıyla gittiği bir yerde yaprakları her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılıkların yaygın olarak bulunduğunu gözlemliyor ve bunlara “maki” adı verildiğini öğreniyor.

Buna göre, Bahadır aşağıdaki illerimizden hangisine gitmiş olabilir?
A) Trabzon       B) Erzurum
C) Diyarbakır                D) Antalya

22) Hititler döneminde Anadolu'ya "bin tanrı ili"  denilmekteydi. Hititler yazı olarak hem çivi hem de hiyeroglif yazılarını kullanmışlardır. Hititler döneminde halk hürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

Bu bilgilere göre Hititler için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumsal tabakalaşmanın olduğuna
B) Sümerlerden etkilendiklerine
C) Yazıyı ilk bulan uygarlık olduklarına
D) Çok tanrılı inanışlarının olduğuna

23)
                                                                            (……K.P)                                                                                                                                                                 
                      (…..K.P) 
   
      (.…… D.M)                                         (……..D.M)

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin en doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinden geçen paralel ve meridyen çizgiler gösterilmiştir. Yukarıdaki boşluk bırakılan yerlere doğru bir şekilde bu paralel ve meridyenlerin derecelerini yazınız

BOŞLUKLARA UYGUN YANITLARI YAZINIZ.

24)   Oğuz Kağan destanı ……………….Devletine aittir.
25) İlk defa yerleşik hayata geçen Türk Devleti …………….dır..

Offline _sedat_

 • Aday Öğretmen
 • *
 • Posts: 3
 • Gender: Male
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ  6. SINIF 1. YARIYIL 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

ADI_SOYADI: ……………………………………………… SINIFI:……………NO: ………..    TARİH: ………………
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yuvarlak içine alıp karalayınız (her soru 4 puandır)

 
1) Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi kullanıldığında Dünya’nın tamamını 1 m² kağıt üzerinde göstermek daha kolay olur?
A) 1/ 150.000             C) 1/1.000.000                   
B) 1/20.000.000         D) 1/1.300.000

2) Öğretmeni, Serkan’dan Türkiye üzerinde bulunan dağları gösteren bir harita çizmesini istemiştir.
      Bu bilgiye göre Serkan ödevini yapmak için hangi harita çeşidini kullanması gerekir?
A) Siyasi harita                          C) Nüfus yoğunluğu haritası             
B) Tarım ürünleri haritası          D) Fiziki harita

3) Fiziki haritada yükseklikler farklı  renklerle gösterilir.
    Buna göre bir fiziki haritada yeşil renklerin fazla olduğu bir ülke için aşağıdaki bilgilerin hangisi doğru olabilir?
A) Deniz seviyesinden yüksekliği fazla olan bir ülke olabilir
B) Tarım ürünlerinin bol yetiştiği bir ülke olabilir
C) Deniz seviyesinden yüksekliği az olan bir ülke olabilir
D) Ormanlık alanların fazla olduğu bir ülke olabilir

4) Her hangi bir şehrin cadde ,sokak ve mahallelerini görebilmemiz için çizilen bir haritada aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılması en doğru olur?
A) 1/50.000               C) 1/5.000.000                         
B) 1/550.000            D) 1/50.000.000

5) Dünya üzerinde bir çok kıta vardır. Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          EN BÜYÜK         EN KÜÇÜK
A)          Avrupa               Asya
B)         Antartika        Kuzey Amerika
C)          Asya                Okyanusya
D)          Asya                 Avrupa

6) Dünya üzerinde paralel çizgilerinin boyları Ekvator’dan kutuplara gidildikçe kısalır. Ayrıca meridyenlerin aralıkları Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
   Yukarıda verilen durumun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın şeklinin yuvarlak olması
B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Dünya’nın çeşitli bölgelerinde farklı iklimlerin görülmesi
D) Meridyenler arasında yerel saat farkının oluşması

7)     1) 1:258.000             
        2) 1:50.000.000             
        3) 1:400.000             
        4) 1:2.580.000
Yukarıdaki ölçeklerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?   
A)  2-1-3-4    B) 2-4-3-1       C) 1-3-4-2         D) 1-4-3-2

8) Lidyalıların değiş tokuş yerine parayı kullanmalarının aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A)   Ülke sınırlarının genişlemesinin
B)   Ticaretin gelişmesinin
C)   Tarımsal üretimin artmasının
D)   Askeri alandaki başarılarının

9) Türk Tarih Kurumu’nun açılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Edebiyat                     C)Sosyal bilimler
B) Sanat                          D) Ekonomi

10) Özel Konum bir ülkenin sadece kendisine ait özelliklerinin sonucu olan konumdur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun bir sonucu değildir?
A) Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında yerel 76 dk. Yerel saat farkı olması
B) Türkiye’de bor, bakır, demir ve linyit gibi madenlerin çok fazla çıkarılması
C) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin gemilerinin Akdeniz’e çıkmak için Türkiye boğazlarından geçmeleri
D) Türkiye’nin batısındaki sıcaklık ortalamalarının doğusundan daha yüksek olması 

11)  Aşağıdaki verilen bilgilere  doğru ve yanlış diye cevap verin.
   a. Hun akınlarından korunmak için Çinliler, Çin seddini yapmışlardır (        )
   b.Orta Asya’daki Türkleri bir bayrak altında toplayan Türk Devleti Uygurlardır.(         )
   c.İpek Yolunda sadece ipek değil, aynı zamanda kültürlerde taşınmıştır.(          )
   d.Bugünkü Kara Kuvvetlerinin kuruluşu(10 luk sitem), Asya Hun Devleti hükümdarı Teomana aittir. (          )


12)Yukarıdaki yağış grafiği ………….………..iklimine aittir.


13) Türkiye’de faaliyette bulunan Tüketici derneklerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketicilerin haklarını aramada onlara yardımcı olmak
B) Ülkede alış-verişi daha fazla geliştirmek
C) İnsanları daha fazla tüketim yapmaya teşvik etmek
D) Devletin ürettiği ürünleri  ucuza satılmasını sağlamak

14) Bir haritanın ölçeği değiştikçe üzerinde gösterilen pek çok özellik de değişir.
Aşağıdakilerden hangisi haritalarda ölçeğin değişmesinden dolayı farklılık gösteren bir özellik değildir?
A) Ayrıntıların gösterilme gücü
B) Haritanın kapladığı alan
C) Haritadaki dağların gerçek yüksekliği
D) İki kent arasındaki harita uzunluğu
_______________________________________________

15) Haritalarda gerçek uzunlukları kağıda çizmek için kullanılan küçültme oranına ne ad verilir?
A) Gerçek uzunluk                  C) Kuş bakışı
B) Ölçek                                  D) Harita uzunluğu
 
16) Türkiye’nin matematik konumu düşünüldüğünde aşağıdaki meridyen çizgilerinden hangisi ülkemiz sınırları içinden geçmektedir?
A) 18º Doğu meridyeni           C) 57 º Doğu meridyeni 
B) 40 º Batı meridyeni             D) 30º Doğu Meridyeni 


17) Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye Ekvator’un güneyindedir
B) Türkiye Başlangıç Meridyeninin doğusundadır
C) Türkiye’den geçen meridyenler batı meridyenleridir
D)  Türkiye üzerinden  güney paralelleri  geçer

18) Ardışık meridyenler arasında …… dakika yerel saat farkı vardır.
Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 111           B) 76              C) 60            D) 4
_______________________________________________
19) Bir haritanın gerçek bir harita olabilmesi için taşıması gereken bazı özellikler vardır
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
A) Haritanın ismi ve kullanım amacı belirtilmelidir
B) Harita çizilen yerin enlem ve boylam dereceleri gösterilmelidir
C) Haritayı üreten firmanın adı ve adresi belirtilmelidir
D) Haritadaki şekillerin anlatıldığı Lejand olmalıdır


20) Aşağıdakilerden hangisi insanların en eski çağlardan beri tanıdığı eski kıtalardan birisi olamaz?
A) Avrupa         B) Asya            C) G.Amerika        D) Afrika 


21) Bahadır; yaşadığı İstanbul’dan gezmek amacıyla gittiği bir yerde yaprakları her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılıkların yaygın olarak bulunduğunu gözlemliyor ve bunlara “maki” adı verildiğini öğreniyor.

Buna göre, Bahadır aşağıdaki illerimizden hangisine gitmiş olabilir?
A) Trabzon       B) Erzurum
C) Diyarbakır                D) Antalya

22) Hititler döneminde Anadolu'ya "bin tanrı ili"  denilmekteydi. Hititler yazı olarak hem çivi hem de hiyeroglif yazılarını kullanmışlardır. Hititler döneminde halk hürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

Bu bilgilere göre Hititler için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumsal tabakalaşmanın olduğuna
B) Sümerlerden etkilendiklerine
C) Yazıyı ilk bulan uygarlık olduklarına
D) Çok tanrılı inanışlarının olduğuna

23)
                                                                            (……K.P)                                                                                                                                                                 
                      (…..K.P) 
   
      (.…… D.M)                                         (……..D.M)

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin en doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinden geçen paralel ve meridyen çizgiler gösterilmiştir. Yukarıdaki boşluk bırakılan yerlere doğru bir şekilde bu paralel ve meridyenlerin derecelerini yazınız

BOŞLUKLARA UYGUN YANITLARI YAZINIZ.

24)   Oğuz Kağan destanı ……………….Devletine aittir.
25) İlk defa yerleşik hayata geçen Türk Devleti …………….dır.Ellerinize sağlık üstadım, çok sağolun....

Offline PeRi

 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 712
 • Gender: Female
GeRçEkTeN çOk GüZeL oLmUş ElLeRiNzE sAğLıK...
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler