Author Topic: Öz Değerlendirme  (Read 13446 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Öz Değerlendirme
« on: Ekim 24, 2011, 11:41:55 ÖS »

ÖZ DEĞERLENDİRME
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Bu değerlendirme ile öğrencilerin kendi performanslarıyla ilgili olarak karar vermeleri ve bu kararları kaydetmeleri amaçlanır. Genellikle bu kayıtlar, öğrenme düzeyleri ve duyguları hakkında yol gösterici geri bildirim alabilmeleri için planlanan ifadeleri işaretlemeleri veya soruları cevaplamaları için oluşturulur. Değerlendirmenin amacı, öğrencinin kendi performansı ile ilgili sahip olduğu görüş hakkında bilgi kazanmak, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve derinlemesine öğrenme isteği konusunda öğrenciyi desteklemektir. Öz değerlendirme, bireyin kendi yeteneklerini kendisinin keşfetmesine yardımcı bir yaklaşımdır.
Anketler
4. Şekil: Öz Değerlendirme Teknikleri
•   Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.
•   Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası ölçüt koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir.
•   Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar.
•   Öz değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder.
•   Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir.
Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta öz değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.
Öz değerlendirmelerden, öğrencilerin not almayacaklarını bilmeleri önemlidir. Öğrencilerinize öz değerlendirme formlarını neden kullandığınızı anlatınız. Öz değerlendirme araçlarından elde edeceğiniz bilginin kullanışlılığı, öğrencilerin cevaplarına veya ilgili ifadeleri işaretlenmelerine, kendileri hakkında verdikleri kararlara bağlı olduğundan onları dürüst ve samimi olmaya yönlendiriniz. Öğrencinizin öz değerlendirmelerini ve günlüklerini kontrol ederek daha fazla bilgi elde edebilirsiniz (Ann Arbor Public Schools, 1993).
1. Günlükler: Günlükler öğrencinin yaptığı çalışmalar hakkında düzenli olarak yaptığı yazılı iletişim araçlarıdır. Öğrenciler günlüklere;
•   Konuyla ilgili soruları, tam anlayamadıkları kavramları, konuyla ilgili düşüncelerini,
•   T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili görüşlerini, kolay anlayabildikleri konuları ya da yanlış yapabileceklerine yönelik korkularını yazabilirler.
Öğrenciler, günlüklerde soru cevaplandırmamalı, proje günlükleri ayrı tutulmalıdır. Not vermek için de günlük kullanılmaz. Günlükler gözlemler gibi öğrencilerin gelişimini takip etmede yardımcı bilgi olarak ve öğrencilere dönüt vermek için kullanılabilir. Aynı zamanda öğrencinizle iletişim kurmanın en iyi yoludur. Örnekler:
•   Bence cevap...olmalıdır, çünkü...
•   Bugün ne öğrendiğinizi açıklayınız.
•   Bugün yaptığınız en kolay iş neydi?, Hangisi zordu, Hâlâ anlayamadıklarınız nelerdir?
•   T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde en sevdiğim şey...
KAynak: 2011 Meb Yayınları İnkılap Tarihi Öğretmen Kılavuz Kitabı


.

Sosyal Bilgiler

Öz Değerlendirme
« on: Ekim 24, 2011, 11:41:55 ÖS »