Author Topic: Darussaâde ağalarının görevleri  (Read 906 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 248
Darussaâde ağalarının görevleri
« on: Mayıs 09, 2017, 04:48:26 ÖS »

Haremin korunması
Hadımları disiplin altında tutmak
Haremin idarî işleri
Özellikle terfî ve cezalar için pâdişaha arz (rapor ve dilekçe) sunmak
Pâdişah kızlarının düğünlerini örgütleme ve haremi temsil etmek
Pâdişahın dinî görevlerini (başlıca Sürre Alayı) örgütlemek
140 vâlide sultanla veziriâzam arasında ilişki sağlamak.



Sosyal Bilgiler

Darussaâde ağalarının görevleri
« on: Mayıs 09, 2017, 04:48:26 ÖS »