Author Topic: Jeotermal Enerji  (Read 1100 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Jeotermal Enerji
« on: Şubat 03, 2016, 11:21:20 ÖÖ »
Jeotermal Enerji
   Türkiye kırıklı arazi yapısının yaygın olması nedeniyle jeotermal enerji potansiyeli açısından zengin bir ülkedir.
   Ege ve Marmara bu potansiyelin daha yüksek olduğu bölgelerdir.
   Fay sularına bağlı elektrik üretimi yapan tesisler Aydın – Germencik, Denizli – Sarayköy ve Çanakkale – Tuzla’dır.
   İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in batısı, Marmara’nın batısı, Karadeniz’in kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışındaki alanlarda potansiyel yüksektir.

NOT! Fosil kaynaklar olarak bilinene yenilenemeyen enerji kaynaklarından tamamı hava kirliliğine neden olur. Ancak bunlar içinde yine en temiz enerji doğal gazdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının hava kirliliği üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Yenilenebilir kaynaklar içinde üretimi iklimden etkilenmeyen tek kaynak jeotermaldir.

NOT! Türkiye’de sanayinin görünümü kısaca şöyledir:
   Türkiye’de yer şekillerinin elverişli olduğu yerlerde ulaşım kolaylaştığı için endüstri kolay gelişmiştir. Genel olarak engebeli yapı sanayi ve ulaşımı olumsuz etkilemiştir.
   Milli gelirin %25’i sanayi sektöründen sağlanmaktadır.
   İhraç edilen ürünlerin %94’ü sanayi ürünleridir.
   Türkiye bazı ham maddeler bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle tarımsal ve bazı madensel ham maddeler.
   Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kolay ulaşılması ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması endüstrinin gelişmesini olumlu etkiler. Ancak bu kaynakların sınırlı olması sanayi ile artacak olan gelirin büyük bir bölümünün enerji alımına harcanmasına neden olur.
   Genç işgücü Türkiye’nin önemli avantajlarından biridir. Özellikle ucuz ve niteliksiz iş gücü potansiyeli yüksektir.  Eğitim düzeyinin artması nitelikli iş gücünü artırmaktadır.
    Türkiye’nin özel konumu pazar koşullarını elverişli hale getirmiştir.
   Türkiye’de endüstrinin gelişmesinde en önemli güçlük sermaye temini ve teknoloji yetersizliğidir.

NOT! Türkiye’de sanayi %56 ile en fazla Marmara, %1 ile en az Doğu Anadolu’da gelişmiştir. Türkiye’de bölgelerin en sanayileşmiş illeri şunladır:
   Marmara’da: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa.
   Ege’de: İzmir, Manisa, Denizli, Aydın.
   Akdeniz’de: Adana, Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş.
   Karadeniz’de: Zonguldak, Karabük, Samsun.
   İç Anadolu’da: Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri.
   Doğu Anadolu’da: Erzurum, Malatya, Elazığ.
   Güneydoğu Anadolu’da: Gaziantep, Şanlıurfa

Türkiye’de sanayinin kurulması için başlıca faktörler ham maddeye yakınlık, enerji kaynağına yakınlık ve ulaşımdır.


.