Author Topic: İç Anadolu’nun Üretiminde 1.Sırada Olduğu Tarım Ürünleri  (Read 5045 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
İç Anadolu’nun Üretiminde 1.Sırada Olduğu Tarım Ürünleri

Baklagiller

   Nohut, mercimek ve fasulyenin genel adıdır.
   Toprağı azot bakımından desteklerler.
   Nöbetleşe ekimde sıklıkla kullanılırlar.
   Nohut yaz kuraklığı ister.
   Fasulye bol sulama ile yetişir.
 
Buğday

   Kışın düşük sıcaklıklarına ve yaz kuraklıklarına dayanıklı üründür.
   Türkiye’de en çok ekilen tahıldır.
   Üretiminde il birincisi Konya’dır.

Arpa

   Kış sıcaklarının düşük olmasına daha dayanıklıdır.
   Doğu Anadolu’da buğdayın yerini alır.
   Üretiminde il birincisi Konya’dır.
   İçki yapımında en çok kullanılır.


Şeker Pancarı

   Bol sulama ile yetişebilen bir tarım ürünüdür.
   Üretiminde kota uygulaması yapılmaktadır.
   Üretiminde il birincisi Konya’dır.

UYARI! Şeker pancarı üretiminin en sınırlı olduğu yerler kıyı bölgeler ve Güneydoğu Anadolu’dur. Kıyılarda ekonomik getirisi yüksek olan ürünler tercih edildiğinden Güneydoğu’da ise kuraklık nedeniyle üretimi oldukça azdır.

NOT! Şeker pancarından elde edilen küspenin hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle şeker pancarı fabrikalarının yanında ahır ve besi hayvancılığı da yapılmaktadır.

Elma

   İklim seçiciliği az olduğundan hemen her yerde yetişmektedir.
   İç Anadolu’da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’da yoğun olarak yetişmektedir.
   Üretiminde il birincisi Isparta’dır.

Patates

   Yumrulu bitkiler içinde en çok üretimi yapılan üründür.
    Ekim alanı geniş, en fazla üretilen yumrulu bitkidir.
    Üretiminde Niğde birinci İzmir ikinci sıradadır
.