Author Topic: sosyal bilgiler 6. sınıf tüm ünitelerin performans ödevi konuları  (Read 113094 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

I. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
1-Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
2- “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
3-Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
4-“Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
5-“Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
6. Çocuk hakları.
7. Tüketici hakları
II. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
1-Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
2-Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
3-Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
4-Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
5-Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
6-Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
7-Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
8-Frig vadisine gezi.
9- Gruplandırılmış ülkelerden istediğiniz bir ülkeyi seçerek bu ülke insanlarının yeme, içme, giyinme yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliklerini tanıtan bir rapor hazırlayın.
I. Grup: Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya
II. Grup:Kanada, Norveç, İsveç, Fillandiya.
III. Grup: İspanya, Türkiye, İngiltere.
10- M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.
   
III. Ünite: Ülkemzin Kaynakları
1-Aydın çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
2-Tohumdan fidana yolculuk.
3-Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
4-Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
5-Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
6-Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
7-“Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.
8-Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
9-İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.

IV. Ünite: Ülkemiz ve Dünya
1-MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
2-Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
3-İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
4-Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

V. Ünite: İpek Yolu’nda Türkler
1-Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
2- ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
3- ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından incelenmesi
4-ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
5-Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
6-Orta Asya’dan göçler hakkında drama
7-Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
8- Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
9- Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
10- Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
11- Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
12- Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
13- Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.   
14- Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
15- Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

VI Bölüm Demokrasinin Serüveni
1-Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
2-Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
3-Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
4-Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
VII. Elektronik Yüzyıl
1-Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
2-Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
3-Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.
PROJE KONULAR
1-Kağıt üretimi
2. Çevrenizde yagın olan el sanatları
3-Dört mevsimin  3 boyutlu maket üzerinde gösterimi.
4-Dünyanın maketini yaparak üzerinde paralel ve meridyenlerin gösterilmesi.
5-Güneş sisteminin maketi
6-Gece gündüz oluşumunun maketi
7-İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünün maketi
8-Maket sera yapımı
9-Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri.
10-Komşu ülkelerle bağlarımızı güçlendirmek için “dostluk sitesinin” kurulması.
11-Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye’nin kaynakları göz önünde bulundurularak o ülkeye ürün satmak için proje
12-Aydın’i dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması
13-Oğuz kağan destanının kahramanlarının günümüzde yaşadıklarını düşünerek bir öykü hazırlama.
15- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerin tespit edilerek, kendilerine özgü yeni bir alfabenin hazırlanması.
16- Bir tarih şeridi hazırlayarak Orta Asya’dan günümüze Türk devletlerini göstererek önemli olayların tespiti.
17- Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması. 
18-Feodalizmin özelliklerini ve gelişimini anlatan bir senaryo hazırlanarak oynanması.  İnsan hakları açısından (ders kitabının) s. 154’teki resmin değerlendirilmesi.
19-İnternetin yaşamımıza olumlu ve olumsuz etileri.
18-Nanoteknoloji Kurumu hakkında bir kitapçık hazırlanması. .
SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF PROJE ÖDEVLERİ
1-Önemli gördüğün bir sorun hakkında bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel araştırma yapma . Basamaklar
-Neden bu konuyu seçtin yaz.
-Kaynakları topla ve belirle
-Kaynakları incele ve notlar tut.
-Çevrende onunla ilgili kuruluşlar varsa onlardan bilgi al
-Daha sonra bunların hepsini toparlayıp,temize geç
-Bunlala ilgili fotoğraf ve resim varsa hepsini bir kartona yapıştır ve sınıfta arkadaşlarına sun.
2- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
3- Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
4- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede bulunan ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
5-M.Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilgilerin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır.Bununla ilgili geniş çapta bilgi ve fotoğraf toplama bunu büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.
6-Oturduğunuz evin 1/100 ölçeğinde planı bir kartona yapıp bunu arkadaşlarına sunma
7-Dört farklı iklime ait ülke seçme.Bu ülkelerin tarım ürünlerini belirleme,seçilen tarım ürünlerinin neden orada yetiştiğini araştırma,bu tarım ürünlerinin ve o ülkelerin fotoğraflarını da bulup bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma.
8-Büyük bir kartona anlatılanlardan yola çıkarak .Hattuşaş,Zeugma,Truva veÇatalhöyük’ün ayrınyılı resmini çizme , resmi nasıl çizdiğini anlatma va bunu arkadaşlarına sunma.
9-Ülkemizin belli başlı çevre sorunlarından 4 tane seçme ve araştırma.,bunu fotoğraflarıyla birlikte bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma

SOSYAL BİLGİLER 7 .SINIF YILLIK PROJE ÖDEVİ KONULARI
1-Büyük bir kartona Osmanlı Devleti yükselme dönmemi haritasını çizmek,şehirleri ve ülkeleri üzerinde göstermek,hangi padişah neresini almış belirterek,her padişahın aldığı yerleri boyamak.Ve bunu arkadaşlarına sunmak.
2-Büyük bir kartona Karadeniz Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Kardenizin 5 ayrı şehri ni tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak.
3 Büyük bir kartona Marmara Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Marmara Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak.
4-Büyük bir kartona Ege Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Ege Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak
5-Büyük bir kartona Akdeniz Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Akdeniz Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak
6-Büyük bir kartona İç Anadolu Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Marmara Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak
7- Büyük bir kartona Doğu Anadolu Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Doğu Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak
8- Büyük bir kartona Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek.Kartonun arkasına da Marmara Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp.altına da o şehirler ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak
9-Büyük bir karton a İstanbul’un Fethi’nin haritasını çizme.Bunu ayrıntılı resimlerle gösterme.fetih basamaklarını haritanın bir köşesinde belirtme bunu da arkadaşlarına sunma.
10-Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi ile ilgili büyük bir kartona Karadeniz’in haritasını çizme.Fethedilen yerleri hangi padişah nesrini almış tek tek resimlerle çizme..
haritan bir köşesine de Karadeniz’in fethi ile ilgili bilgi verme
11- Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi ile ilgili büyük bir kartona Akdeniz’in haritasını çizme.Fethedilen yerleri hangi padişah nesrini almış tek tek resimlerle çizme..
haritan bir köşesine de Akdeniz’in fethi ile ilgili bilgi verme
12-Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketini kronolojik olarak bir kartona resimlerle hazırlama
13- Avrupa’da Aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılabını kronolojik olarak bir kartona resimlerle hazırlama
14-II.Mahmut ‘un yaptığı yenilikleri bir kartona resimlerle hazırlama .Ve resmin yan tarafına da II.Mahmut hakkında bilgi verme,olaylarla ilgili yorum yapma
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ 8.SINIF PROJE ÖDEVLERİ
1-T.C Yönetim yapısını bir kartona çizerek 5 örnek olay ile her bir kurumun ne iş yaptığını anlatma,yazma ve sunma
2-Sosyal Haklarla ilgili resimleri bir kartona hazırlamak ve her bir resmin altına o sosyal hak ile ilgili örnek olay yazmak ve bunu yorumlama ,sunma
3-İnsan haklarının korunması ile ilgili bir kartona yazı ve resim hazırlama ve bunu sunma


Alıntı


.

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
sağolun
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler