Author Topic: 1779'da imzalanan Aynalıkavak Tenkihnâmesi hükümleri nelerdir  (Read 885 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
1779'da imzalanan Aynalıkavak Tenkihnâmesi hükümleri nelerdir ?

-       Kırım bağım¬sız bir devlet olacak
-       Ruslar Kırım'daki askerlerini çekecekler
-       Osmanlı yönetimi de Şahin Giray'ın hanlığını tanıyacaktı.
-       Eflakve Boğdan voyvodalıkları ile ilgi¬li dini düzenlemeler yapılacaktı.


.