Author Topic: Osmanlı-Venedik savaşını görünürde başlatan sebepler nelerdir  (Read 906 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Osmanlı-Venedik savaşını görünürde başlatan sebepler nelerdir ?

-      Ve¬nedik tüccarlarının mallarının Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın emriyle müsadere edilmesi ve müsadere edilen malların Kurşunlu Mahzen'de iken kuşkulu bir şekil¬de yanması, buna mukabil Venedikliler'in de Müslüman tüccarların mallarına el koymaları ve hatta bazılarını katletmeleri
-      İkinciViyana bozgunundan sonra Mer¬zifonlu'nun çadırını basan Avusturya birliklerinin çadırda Avusturya'dan sonra sı¬ranın Venedik'te olduğunu belirten yazışmaları ele geçirmeleri


.