Author Topic: Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması  (Read 12364 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması
« on: Ekim 20, 2008, 09:33:59 ÖS »

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması
(30 Kasım 1925)
   Osmanlı toplumunda tekke zaviye ve türbeler önemli bir yer tutmaktaydı. Fakat bunların birçoğu asıl görev ve amaçlarından uzaklaşmış halkın duygularını sömüren kişilerin eline geçmişti. Atatürk toplumun akılcılığına gölge düşüren bu kurumların kaldırılmasıyla ilgili olarak “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler dervişler ve müridler memleketi olamaz. En doğru en gerçek tarikat (yol) medeniyet tarikatıdır.” Ve “Ölülerden medet ummak(çare bulmak) çağdaş bir toplum için bir lekedir.” Diyerek yapılacak inkılâpların önünü açmıştır.
   30 Kasım 1925’te alınan bir kararla tekke zaviye ve türbeler kapatılmış böylece toplumsal alanda laikleşme adına önemli bir adım atılmıştır.
    Aynı gün kabul edilen bir başka yasa ile şeyhlik dervişlik dedelik seyitlik gibi unvanlarda yasaklanmış böylece bu tür ayrıcalıklar kaldırılmıştır..

Sosyal Bilgiler

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması
« on: Ekim 20, 2008, 09:33:59 ÖS »