Author Topic: Güney Cephesi  (Read 10182 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Güney Cephesi
« on: Ekim 17, 2008, 09:07:17 ÖS »

GÜNEY CEPHESİ
   Mondros ateşkes antlaşması sonrasında İngilizlerin işgal ettiği Urfa Antep ve Maraş Fransızlara bırakılmıştır.Adana’yı da işgal eden Fransızlar  bu bölgelerdeki Ermeni azınlığı da kışkırtarak yaptıkları işgalleri kolaylaştırmak istemişlerdir.Ermenilerin  yaptığı faaliyetler ve Fransızların uyguladığı baskılar sonucu bölge halkı silahlanarak mücadele etmeye başlamışlardır.Güneydoğu Anadolu’da Fransızlara karşı açılan cephenin nedeni Fransızların yaptıkları bu haksız işgallere ve baskılardır.
   Güney Cephesinde adana,Maraş Urfa illerindeki Kuvay-ı Milliye birlikleri dışarıdan herhangi bir yardım almadan Fransızlara karşı savaşmışlar ve galip gelmişlerdir.Bu illerdeki yenilgiyi kabul eden Fransızlar TBMM ordusunun kazanması üzerine ateşkes imzalanmış daha sonra da Ankara Antlaşmasını imzalayarak bölgeden çekilmişlerdir.Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşma-sının maddelerini ve önemini Batı cephesindeki Sakarya savaşının sonuçları arasında göreceğiz..

Sosyal Bilgiler

Güney Cephesi
« on: Ekim 17, 2008, 09:07:17 ÖS »