Author Topic: SOSYAL BİLGİLER  (Read 43228 times)

Offline PeRi

 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 712
 • Gender: Female
SOSYAL BİLGİLER
« on: Haziran 11, 2009, 04:36:42 ÖS »

- Alinin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Alilerin elektrikleri kesilmişti.
Bu durumda Alinin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A) Haklarını
B) Özgürlüklerini
C) Sorumluluklarını
D) Düşüncelerini
 
2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla 
olur?
A) Avrupa
B) Türkiye
C) Dünya
D) Marmara Bölgesi
 
3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A. Yükseltisi
B. Ekvatora Uzaklığı
C. Bulunduğu Kıta
D. Denizlere göre Konumu
 
 
4. 
I. 1/ 2.500.000
II. 1/4.000.000
III. 1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A. I,II,III
B. II,I,III
C. II,III,I
D. III,I,II
 
 
5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor
 
6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
a- 1929
b- 1931
c- 1928
d- 1932
 
7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Hangi kıtada bulunduğu
B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
D) Hangi yarım kürede yer aldığı
 
8- I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I,II ve III
 
9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin 
arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
a) 1/5.000.000
b) 1/250.000
c) 1/50.000
d) 1/500.000
 
 
 
 
10-Hangisi olgu cümlesidir?
a) İstanbul Türkiyenin en güzel ilidir.
b) Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
c) Ankara Türkiyenin başkentidir.
d) Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.
 
 
11- I. Türk Tarih Kurumu
II. Devlet Tiyatroları
III. Türk Dil Kurumu 
IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?
 
a) Yalnız II b) Yalnız I c) I,III d) II ve IV
 
 
12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiyede çevre kirliliğine bağlı kanser 
oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında 
hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?
 
a-Hastalığı yaratan nedenlerden 
b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden 
c-Doğum oranlarından
d-Çevre kirliliğini önleme yollarından
 
13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?
a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
b-Kediler nankördür.
c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.
 
 
14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
a-Psikoloji b-Sosyoloji c-Coğrafya d-Matematik
 
 
15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden 
hangisini yapmak görevimizdir?
A)Vergi vermek B)Kurallara uymak C)Oy vermek D)Askere Gitmek
 
16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
 
A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
B) Türkiyenin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
C) En güzel mevsim sonbahardır.
D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.
17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir 
bilgilerdir.
 
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?
A)Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
C)İstanbul Türkiyenin en kalabalık şehridir.
D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.
 
18-I.Türk Tarih Kurumu 
II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi 
III.Türk Dil Kurumu 
IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?
 
A)I B)II C)III D)IV
 
19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde 
başvurduğu yollardan birisi değildir?
A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak
D)Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek
 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan 
birisidir?
A)Liseler için Geometri kitabı yazması
B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupaya öğrenci gönderilmesi
C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi
 
 
21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?
 
A)İstanbul , Türkiyenin en kalabalık şehridir
B)İstanbul , Türkiyenin en güzel şehridir
C)İstanbul, Marmara Bölgesindedir.
D)İstanbul, tarihi bir şehirdir
 
 
 
22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?
A)Dipnot B)Kaynakça
C)Kopya D)Katalog taraması
 
23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?
 
A) Geçmişimizi öğretir. B) Devletler arası düşmanlığı körükler
C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.
 
24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?
A) Antarktika- Okyanusya, B) Asya Afrika
C) Avrupa Güney Amerika, D) Avrupa Afrika
 
25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiyenin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?
a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.
b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiyenin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.
 
 
CEVAP ANAHTARI 
1 C 11 A 21 B
2 D 12 C 22 C
3 B 13 A 23 B
4 D 14 D 24 A
5 B 15 A 25 B
6 D 16 B 
7 B 17 C 
8 D 18 D 
9 A 19 C 
10 C 20 B
26- Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir?
a-) Nüfus sayımı yapmak
b-) Kamu mallarını korumak
c-) Suç işlenmesini önlemek
d-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
 
27-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
b) Son sayımlara göre Türkiyenin nüfusu 72 milyondur.
c) Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.
d) Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.
 
 
28-Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır?
a) Şırnak
b) Samsun 
c) Erzurum
d) İstanbul
 
29- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
 
a) En güzel çiçek karanfildir
b) Yüzölçümü en büyük olan bölgemiz Doğu Anadoludur.
c) Tarih en ilginç bilim dalıdır
d) Şehirlerde yaşam köylere göre daha rahattır
 
30- Hititlerde evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk konuları yasalarla düzenlenmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?
 
A)Askeri başarıları B)Devlet gelirlerinin arttırılması
C)Toplum ilişkilerinin düzenli yürütülmesi D)Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini
 
31-Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği 
önemin sonucunda kurulmuştur?
a)Türk Dil Kurumu b)Türkiye Ziraat Bankası 
c)Türk Tarih Kurumu d)Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
 
 
32-Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?
a)Herkes evinde kedi besler 
b)İnsanlar en çok yeşili sever
c)Türkiyenin başkenti Ankaradır 
d) Dünyanın en güzel şehri Ankaradır.
 
 
33- 33 derece doğu boylamındaki Ankarada yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdırda yerel saat kaçtır?
A-08:16 B-08:40 C-09:10 D-09:44
 
34. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?
a) Türk Dil Kurumu b) Muhtarlıklar
 
c) Türk Tarih Kurumu d) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
 
 
35. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?
 
a) Anket yapmak b) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak
c) Oy kullanmak d) Tarihi yerleri gezmek
 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir?
A) Hak ve özgürlüklerini bilen bir vatandaş olmayı öğretir.
B) Ülkemizi ,ülkemizin zenginliklerini öğretir.
C) Sorumluluk almayı,aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğretir.
D) Hastalık saçan mikroplarla mücadeleyi öğretir.
 
37.Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına gönderilecek öğrencilere sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir? 
A)Avrupada iyi bir tatil yapmalarını,
B)Avrupada bol para kazanıp ,biriktirmelerini,
C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,
D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını. 
 
 
38.Olgu, kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. 
Aşağıdakilerden hangisi olguyu ifade eden cümlelerden biri değildir?
 
En eğlenceli spor futboldur.
Türkiyenin en güneydeki şehri Hataydır.
Barajlar elektrik üretmek için yapılır.
En hızlı ulaşım aracı uçaktır.
 
39.Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?
 
a Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması
b Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması
c Sosyal ve etkin bir vatandaş olması
d İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi
 
 
 
40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?
A)Yağmurlu havaları çok severim. 
B)Türkiyenin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesidir.
C)En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.
D)Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.
 
41.Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.?
 
A)Ağaç dikmek. B)Su kullanımında tutumlu olmak.
C)Av mevsimi dışında avlanmak. D)Elektrik tüketiminde tutumlu olmak.
 
42.. Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.? 
A)Araştırmada yararlanılan kaynakların dipnotlarla belirtilmesi. B)Araştırılacak konunun doğru seçilmesi.
C)Araştırma için oluşturulan varsayımların test edilmesi. 
D)Araştırma metni oluşturulurken imla kurallarına dikkat edilmesi. 
 
43.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?
)Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak. 
)Kanunlara uymak.
C)Kültürel etkinliklere katılmak.
D)Siyasi parti kurmak.
 
44. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?
A)Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
B)Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.
C)Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.
D)Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.
 
45.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?
Türk Tarih Kurumu Atatürkün eserlerinden biridir.
Tarih, Sosyal Bilgiler Dersinin bir kavramıdır.
Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır.
Araştırma yaparken kişisel görüşlere ağırlık verilmelidir.
 
 
46. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun amaçlarından biri değildir?
a)Türklerin insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.
b) Milli Tarih bilincini geliştirmek.
c)Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.
d)Türklerin batılılaşmasını kolaylaştırmak.
 
47.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
a)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak
b)Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek
c)İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak
d)Doğal çevrenin insan yaşamına etkilerini öğrenmek
 
48.Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir?
a)Veri toplamak
b)Hipotez öne sürmek
c)Bilgi hırsızlığı yapmamak
d)Metin oluşturmak
 
49. Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?
 
a)Çiğdem Sinemin çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.
b)Gökhan atlasını evde unutan Filizin kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.
c)Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emrenin kalemini elinden almaya çalışıyordu.
d)Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek Elife eliyle sus işareti yapıyordu.
 
50.Edanın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?
 
a)Tarih
b)Astronomi
c)Arkeoloji
d)Felsefe
 
CEVAP ANAHTARI 
26 A 36 D 46 C
27 C 37 C 47 C
28 D 38 A 48 C
29 B 39 D 49 D
30 C 40 B 50 B
31 C 41 C 
32 C 42 A 
33 D 43 B 
34 B 44 C 
35 C 45 DfORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Offline PeRi

 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 712
 • Gender: Female
Ynt: SOSYAL BİLGİLER
« Reply #1 on: Ekim 04, 2009, 07:25:23 ÖS »
beğenmedinz galibaa  ???
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Offline Sosyal Bilgiler1

 • Administrator
 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 2921
Ynt: SOSYAL BİLGİLER
« Reply #2 on: Ekim 04, 2009, 08:31:41 ÖS »
Elinize Sağlık
.

Offline PeRi

 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 712
 • Gender: Female
Ynt: SOSYAL BİLGİLER
« Reply #3 on: Ekim 05, 2009, 02:16:44 ÖS »
önemli değil buraya benimde bir faydam dokunduysa ne mutlu bana  :)
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

Ynt: SOSYAL BİLGİLER
« Reply #3 on: Ekim 05, 2009, 02:16:44 ÖS »