Author Topic: Eğitim bilimleri öğrenme konusu kavrama testleri soruları  (Read 21215 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Eğitim bilimleri öğrenme konusu kavrama testleri soruları
« on: Ağustos 05, 2008, 12:16:21 ÖÖ »

1. "Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi büyük ölçüde çevresindeki değişmelere uyum sağlayabilme yeteneğine bağlıdır."
Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi organizmanın yaşamını sürdürmek için gösterdiği uyum faaliyetlerinden değildir?
A)   Hemostatik denge
B)   Refleks
C)   Öğrenme
D)   Çevreyle etkileşim
E)   Güdülenme
İnsan bazı gereksinimlerini otomatik olarak karşılar; nefes alıp verme, vücut sıcaklığını terleme yoluyla ayarlama vb. Bu otomatik uyum süreci Hemostatik denge (mekanizma) olarak adlandırılır. Bu mekanizma organizmanın hayatta kalması için gereklidir. Refleksler de hayatımızın devamı için önemlidir. Organizma için tehlikeli durumlarda verilen ani tepkiler reflekstir. Ya da yeni doğan bebek emme refleksi sayesinde karnını doyurup hayatta kalır. İnsanı hayatta tutan diğer olaylar ise çevreyle etkileşimi ve bunun sonucu olan öğrenmedir. Güdülenme ise sadece öğrenme için organizmayı harekete geçirir.
(Cevap E)
 
2. "Ders çalışma iyi bir uyku ve güzel bir kahvaltının ardından sabahları yapılmalıdır." diyen bir uzman öğrenmeyi etkileyen etkenlerden hangisine dikkat çekmektedir?
A)   Güdülenme
B)   Fiziksel özellikler
C)   Genel uyarılmışlık hali
D)   Geçmiş yaşantılar
E)   Zekadüzeyi
 
-EGİTİM BİLIMLERİ-
 
19
 

 
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için organizmanın uyanık ve dikkatli olması gerekir. Kişi dikkatli ve uyanık değilse ya da çok aşırı kaygılı ise (aşırı uyarılmışlık) öğrenme olumsuz etkilenir. Burada bahsedilen de organizmanın yeterli genel uyarılmışlık halinde olmasıdır.
(Cevap C)
 
4.   Öğrenme   kuramları   aşağıdakilerden   hangisini açıklamaktadır?
A)   Sınıfta  en   etkili   öğretme  ortamlarının   nasıl
düzenleneceğini
B)   Öğrenmenin hangi koşullar altında oluşacağını
ya da oluşmayacağını
C)   Öğrenme güçlüklerinin nedenlerini
D)   Sınıflarda tam öğrenmenin nasıl olacağını
E)   Hepsi
ÇÖZÜM:
Öğretme ortamlarının düzenlenmesi ve sınıfta tam öğrenme öğretme ilke ve yöntemleriyle ilgilidir. Öğrenme güçlüklerinin nedenleri ise gelişim ile ilgilidir. Öğrenme kuramları ise öğrenmenin nasıl olduğunu hangi ortamlarda oluşacağını ya da oluşmayacağını açıklar.
(Cevap B)
 

 
3.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış degildir?
A)   Kan şekeri düşen birinin tatlı yemesi
B)   Önündeki aracın fren  lambalarının yandığını
gören sürücünün frene basması
C)   Öğrencinin kalemi doğru formda tutabilmesi
D)   Çocuğun   sorulduğunda   telefon    numarasını
söylemesi
E)   Bebeğin   ağzına   verilen   her   şeyi   emmeye
çalışması
 
m
"o
tr
UJ Q
'öc.
 
Öğrenilmemiş, bir türe özgü ve bir türün bütün fertlerinde aynı olan, doğuştan gelen, niçin yapıldığı organizma tarafından bilinmeyen davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A)   Refleks
B)   İçgüdü
C)   Motivasyon
D)   Fizyolojik güdü
E)   Sosyal güdü
 

 
Öğrenme yaşantı sonucu davranışta meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Yani öğrenilmiş davranışın yaşantı sonucu (doğuştan getirilmemiş), kalıcı (alkol ve hastalıkların yol açtığı geçici davranışlar değil) olması gerekir. Yani doğuştan getirdiğimiz refleksler öğrenme ürünü davranışlar değildir. Bebeğin doğumla birlikte getirdiği emme refleksi öğrenilmiş bir davranış değildir. A seçeneğinde kan şekeri düşen birinin tatlı yemesi onun tatlının kan şekerini yükselttiğini bildiğini gösterir. B seçeneğinde ise sürücü öndeki arabanın arkasında yanan ışıkların fren yapıldığında yandığını bilip frene basması vardır. C ve D seçenekleri de yaşantı sonucu oluşan kalıcı davranışlardır.
(Cevap E)
 
Soruda içgüdü'nün açıklaması yapılmıştır
(Cevap B)
Bir öğretmen çok uğraşmasına rağmen birinci sınıftaki Ayşe'ye düz kısa çizgi çizmeyi öğreternemektedir.
nedeni
Ayşe'nin   öğrenememesinin
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) Zeka
D) Fizyolojik durum
A) Olgunlaşma C) Ön öğrenmeler E)Yaş
 
Öğrenmeyi etkileyen faktörler yukarıdaki sorunun seçeneklerinde sıralanmıştır. Bu etkenlere baktığımızda Ayşe'nin öğrenememe sebebi yeterli olgunluğa ulaşamaması, zeka olarak bir yetersizlik, ön öğrenmelerdeki yani zorunlu öğrenmelerdeki bir eksiklik ya da fizyolojik olarak bir rahatsızlık olabilir. Fakat yaş etkenine baktığımızda yani yaşın ilerledikçe öğrenme seviyesinin ve hızının düşmesi Ayşe için söz konusu olamaz çünkü yaşı bu öğrenme görevini gerçekleştirmek için uygundur.
(Cevap E)
20-
 
-OĞRENME PSİKOLOJİSL
8.   Davranış organizmanın her türlü etkinliğidir.
Buna göre;
I.   İçgüdüsel davranış
II.   Refleks davranış
III.   Alkol ve ilaçların etkisiyle oluşan davranış
IV.   Yazı yazma davranışı
İfadelerinden      hangisi      doğuştan      varolan davranışlara örnek olarak gösterilebilir?
A) I- II   B) Yalnız III
C) Yalnız IV   D) III ve IV
E) Yalnız I
ÇÖZÜM:
I ve II. doğuştan varolan, III. geçici davranış, IV. sonradan kazanılan davranıştır.
(Cevap A)
 
o

 
7.  Öğrenme yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değiş olarak tanımlanır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli özelliklerden birisi değildir?
A)   Davranışta gözlenebilir değişme olması
B)   Davranıştaki değişmenin nisbeten sürekli olması
C)   Davranıştaki    değişmenin    yaşantı    sonucu
oluşması
D)   Öğrenmenin yaşantı ürünü olması
E)   Öğrenmenin sadece büyüme sonucu oluşması
A-B-C-D seçenekleri öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli özelliklerdir. Öğrenmenin sadece büyüme sonucu oluşmaması gerekir. Doğru cevap E seçeneğidir.
(Cevap E)
 
S  9.   Aşağıdakilerden   hangisi   öğrenme   ürünü   bir davranış degildir?
A)   Çocuğun eline aldığı her şeyi ağzına götürmesı
B)   Köpeğin   bahçeye   giren   yabancı   bir   kişiye
havlaması
C)   Köpeğin   havladığını   gören   kişinin   kaçmaya
başlaması
D)   Sahibinin   geldiğini   gören   kedinin   sahibinin
ayakları arasında dolaşması
E)   Annesinin   mama   getirdiğini   gören   bebeğin
gülmesi
Çocukların ilk aylarda nesneleri tanımak için ağzına götürmeleri reflekstir. Bu davranışlar öğrenme ürünü değildir. Köpeğin yabancı kişiyi ayırt etmesi, köpek havladığında tehlikeli olabileceği, kedinin sahibini tanıması ve bebeğin annesinin mama getirmesini ayırt etmesi yaşantı sonucu kazanılmış davranışlardır ve öğrenme ürünüdür.
(Cevap A)
 
10. Öğrenilmemiş davranışlarla ilgili olarak;
I.   Annelik
II.   İpek böceğinin koza yapması
III.   Örümceğin ağ örmesi
IV.   Kırlangıçların yuva yapması
V.   Arının bal yapması
İfadelerinden hangisi içgüdüye örnektir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II
D) I- II
C) ll-lll- IV- V
E) I- IV
 

21
-EGITIM BILIMLERI-
12. "Sağlam kafa sağlam vücutta,- bulunur" sözü öğrenmeyi etkileyen etkenlerden hangisi ile açıklanabilir?
A)   Güdülenme
B)   Fizyolojik özellikler
C)   Genel uyarılmışlık hali
D)   Ön öğrenmeler
E)   Zekadüzeyi
Öğrenmeyi etkileyen etkenler göz önünde bulundurulduğunda fizyolojik engellerin öğrenmeyi güçleştirdiği, bedensel olarak sağlıklı bireylerin sağlıklı olmayanlara göre daha hızlı ve kolay öğrendikleri görülür.
(Cevap B)
 
II-III-IV-V içgüdüdür. I içgüdüsel davranıştır.
(Cevap C)
tx
UJ
Q
 
H.Nasrettin Hoca bir gün ata binmeye heveslenmiş. Ancak atın üstüne çıkmayı bir türlü başaramamış. Bunun üzerine, "Hey gidi gençlik hey!" diyerek içini çekmiş. Şöyle bir çevresine bakınıp kimsenin olmadığını görünce de kendi kendine, "Hoca, Hoca! Senin gençliğini de biliriz." demiş.
Bu fıkrada Nasrettin Hoca'nın ata binememesini, önce, genç olmamasına bağladığı halde, sonradan gençliğinde de ata binemediğini itiraf etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)   Sosyal etkinin yokluğu
B)   Fiziksel yetersizlik
C)   Algısal bozukluk
D)   Dikkat ve güdü eksikliği
E)   Öğrenme güçlüğü
 
13. Tolga matematik dersini Ayşe'den daha çok sevmektedir. Evde boş zamanlarında yardımcı kitaptaki problemleri çözmektedir. Matematik sınavlarından da her zaman Ayşe'den yüksek not almaktadır."
Tolga ve Ayşe arasındaki öğrenme düzeylerindeki farklılık aşağıdaki etkenlerden hangisi ile yakından ilgilidir?
A)   Genel uyarılmışlık hali
B)   Güdülenme
C)   Zekadüzeyi
D)   Olgunlaşma
E)   Cinsiyet
 

 
Nasrettin Hoca'nın gençliğinde de ata binemediğini itiraf etmesi, çevresinde bakıp kimsenin olmadığı gördükten sonradır. "Sosyal etkinin yokluğu" Nasrettin Hoca'nın gençliğinde de ata binemediğini itirafının nedenidir.
(Cevap A)
 
Organizmayı bilme ve öğrenmeye iten güç güdüdür. Tolga dersi Ayşe'den daha çok sevdiği için daha çok güdülenmiştir. Bu iki öğrenci arasındaki öğrenme farkının en büyük nedeni Tolga'nın daha iyi güdülenmesidir.
(Cevap B)
 
22-
 
-OGRENME PSİKOLOJİSİ-
 

 
14. Bir psikolog küçük bir çocuğa, çocuğun su içme ihtiyacı olup olmadığına dikkat etmeden, bir bardak su gösterip "su" demeyi öğretmeyi denemiş ama başarılı olamamıştır. Daha sonra aynı çocuk su içmek istediğinde psikolog ona bir bardak suyu gösterip birkaç kez "su" demiş ve bunu çocuğun her susamasında tekrarlayarak çocuğa "su" dedirtmeyi başarmıştır.
Psikologun çocuğa "su" demeyi öğretme denemesi, öğrenmede aşağıdakilerden en çok hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
A)   Alıştırma
B)   Bıktırma
C)   Deneme - yanılma
D)   Motivasyon
E)   Transfer
ÇÖZÜM:
Çocuğun su ihtiyacı hissettiğinde "su" demeyi öğrenmesi, öğrenme üzerinde ihtiyacın ortaya çıkardığı motivasyondan dolayıdır. Susuzluk çocuğun motivasyonunu arttırmıştır.
(CevapD)
 

 
15. Önceden bazı faaliyetlerin öğrenilmiş olmasının, — sonradan başka faaliyetlerin öğrenilmesini £j kolaylaştırmasına "olumlu transfer" denir.
Aşağıdakilerden hangisinde, olumlu transferin en az olması beklenir?
 
Önceden öğrenilmiş olan
A)   Basketbol oynama
B)   İngilizce öğrenmek
C)   Bisiklet kullanma
 
Sonradan öğrenilecek olan
Voleybol oynama
Fransızca öğrenmek Motosiklet kullanma
 
D)   Müziksetiniçalıştırma  Bağlama çalma
E)   Matematik   Muhasebe
Müzik setini çalıştırabilen bir insanın bu bilgisi, onun bağlama çalmasını kolaylaştırmaz. Bu durumda olumlu transfer en azdır.
(Cevap D)
 
-EĞİTİM BİÜMLERİ-
 
23
 

 
 
CEVAPLI KONU  KAVRAMA  TESTİ
1. "Etkili bir öğrenmenin sağlanabilmesi için öğrenme malzemesinin imkan sağladığı ölçüde parçadan bütüne gidilerek öğrenilmesi gerekmektedir" anlayışına sahip olan bir öğretmen, öğrenme malzemesini parçalara ayırırken aşağıda verilen ifadelerden hangisini dikkate almaz?
A)   Parçalar arasında anlamsal bir ilişkinin olmasını
B)   Parçaları    birleştirme    eyleminde    zamansal
yakınlığın olmasını
C)   Her konunun parçalara ayrılamayacağı ilkesini
D)   Parçaları   birleştirirken  zamansal  yakınlık ve
anlamsa! bütünlük kriterlerinin önemsiz olduğu
anlayışını
E)   En   iyi   konu   ağırlıklı   öğrenmenin   parçadan
bütüne doğru olduğu anlayışını
2. Bir coğrafya dersinde öğretmenin "çocuklar, bu anlatacağım konu sizin ÖSS sınavında başarı sağlamanız için çok önemlidir" ifadesi ile derse başlaması, bu öğretmenin öğrencilerin öğrenme üzerinde etkili olan hangi özelliğini dikkate aldığını ifade etmektedir?
A)   Bireysel farklılıklar
B)   Güdülenme
C)   Ön öğrenmeler ve geçmiş yaşantılar
D)   Fizyolojik durum
E)   Kaygı düzeyi
 
cr
Ui
Q
'vc
UJ
 
Bir ana okulu öğretmeni çocuklara "kırmızı" sıfatını öğretirken daha önceden öğretmiş olduğu "beyaz" sıfatından yararlanmakta, kısacası bu öğretmen çağrışımlar yoluyla öğretim faaliyetinde bulunmaktadır.
Bu ana okulu öğretmeninin uyguladığı bu yöntem öğrenmeyi etkileyen faktörlerden birisi olan öğrenme malzemesinin hangi özelliği ile örtüşmektedir?
A)   Kavramsal çağrışım
B)   Anlamsal çağrışım
C)   Telaffuz edilebilirlik
D)   Konunun yapısı
E)   Öğrencinin öğrenme düzeyi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyle ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
A)   Öğrenme  sonucunda  bir  davranış  değişikliği
meydana gelir.
B)   Bir   davranışın   öğrenme   olabilmesi   için   o
davranışın   mutlaka   yaşantı    ürünü   olması
gerekmektedir.
C)   Öğrenme  ürünü  olan  davranış  kendiliğinden
ortaya çıkacağı gibi bireyin isteğine bağlı olarak
da ortaya çıkabilir.
D)   İnsanlarda zihinsel gelişim aynı yaşlarda ve aynı
yapıda meydana geldiği için belli bir yaşa kadar
insanların      öğrenmeleri      aynı      düzeyde
gerçekleşmektedir.
E)   Bireylerin her öğrenmesi mutlaka istendik yönde
olmayabilir. Bireyier toplum tarafından    genel
kabul   görmeyen   davranış   ve   sözleri   de
öğrenebilirler.
 

 
3. Karnı acıkan ve susayan bir bireyin ne yiyeceğine ve ne içeceğine karar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A)   İçgüdü
B)   Davranım
C)   Öğrenme
D)   Edim
E)   Refleks
 
6. "Bir bireyin kendisinden istenilen bir davranış değişikliğini gösterebilmesi için gerekli biyolojik donanıma sahip olması" ifadesi aşağıda verilen kavramlardan hangisinin karşılığıdır?
A)   Ön öğrenmeler ve geçmiş yaşantılar
B)   Türeözgü hazıroluş
C)   Fizyolojik durum
D)   Olgunlaşma
E)   Hazırbulunuşluk
 
24-
 
-OGRENME PSIKOLOJISL
 

 
7.  "Papağana  konuşmayı   öğretebiliriz  ama  serçeye konuşmayı öğretemeyiz"
Yukarıdaki örnek öğrenmeye etki eden hangi faktörle açıklanabilir?
A)   Olgunlaşma
B)   Genel uyarılmışlık hali
C)   Eski yaşantılar
D)   Motivasyon (Güdü)
E)   Türe özgü hazır oluş
 
10. Çocukları okula gönderme yaşı ile ilgili tartışmalar öğrenmeyle ilgili hangi kavramı sorgulamaktadır?
A)   Türeözgühazıroluş
B)   Olgunlaşma
C)   Önceki bilgiler (aktarma)
D)   Güdülenme
E)   Dikkat
 

 
8. Atış talimi için birbirine denk iki grup ele alınmış ve atış talimi yapan iki gruptan birine atış sonrası isabet dereceleri hakkında bilgi verilmiş, diğer gruba ise bilgi verilmemiştir. Atış sonrası hedefe isabetle ilgili biigi verilen grubun bilgi verilmeyen gruba göre daha kısa sürede hedefe ulaştıkları görülmüştür.
Yukarıdaki örnek olayda hedefe isabetle ilgili bilgi verilen grubun başarısı öğrenmeye etki eden hangi faktörle açıklanır?
A)   Transfer
B)   Ketvurma
C)   Motivasyon
D)   Geri bildirim
E)   Genel güdülenmişlik hali
 
11. Sınıfta öğretmenin anlattıklarının ne işe yarayacağını anlayamayan bir öğrenci dersi öğrenememektedir.
Bu     durum     aşağıdakilerden     hangisi     ile açıklanabilir?
A)   Öğrenci yeterli olgunluğa ulaşmamıştır.
B)   Öğrenci yeterince uyarılmamıştır.
C)   Öğrenci gerekli aktarmaları yapamıyordur.
D)   Öğrenci güdülenmemiştir.
E)   Öğrenci dikkatsizdir.
12. Aşağıdaki verilen davranışlardan hangisi refleks değildir?
A)   Ağzı sulanmak
B)   Gözünü kırpmak
C)   Soğuktan titremek
D)   Birine gülmek
E)   Dize vurulduğunda ayağmı kaldırmak
 

 
9.  Derste yüksek not alan bir öğrencinin durumunu açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Başarı güdüsü doyurulmuştur, artık çalışmaya
gerek duymaz.
B)   Başarı   güdüsü  doyurulmuştur,  ama  güdüler
yeniden ortaya çıkar.
C)   Başarı güdüsü doyurulmuştur, artık saygınlık
güdüsü harekete geçer.
D)   Başarı    güdüsü    doyurulmamıştır,    yeniden
çalışmaya başlar.
E)   Başarı  güdüsü  doyurulmamıştır,  ama  başka
güdüler harekete geçer.
 
13. Tekrar ya da yaşantı sonucunda organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklere ne denir?
A)   İçgüdü
B)   Refleks
C)   İçgüdüsel davranış
D)   Öğrenme
E)   Karşıhk
 
-EGITIM BILİMLERİ-
 
25
 

 
14. Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğiiimine refleks denir.
Buna   göre   aşağıdakilerden   hangisi   refleks degildir?
A)   Diz   kapağımıza   vurulunca   dizimizin   yukarı
kalkması
B)   Şiddetli bir patlama ile irkilme
C)   Limonu görünce ağzımızın sulanması
D)   Göz bebeğinin ışıkta küçülmesi veya büyümesi
E)   Bir arkadaşımıza bir şeyler anlatmak için göz
kırpmak
 
17. I. Sınıfını geçerse bisikletle ödüllendirileceğini bilen çocuk öğrenmek için daha çok çaba harcar.
II.   Futbolcu olmak isteyen bir çocuk bu alana daha
fazla zaman ayırır ve daha iyi öğrenir.
III.   KPSS'yi kazanmak isteyen bir öğretmen adayı
ders  çalışmak  ve  dershaneye  gitmek  gibi
davranışlarda bulunur.
Yukarıdaki örnekler öğrenmeye etki eden hangi faktörle açıklanır?
A)   Olgunlaşma
B)   Genel uyarılmışlık hali ve kaygı
C)   Motivasyon
D)   Geçmiş yaşantılar
E)   Dikkat
 

 
o
tc
LU
Q
15.   I.   Quiz   çalışması   sonucu   cevapların   hemen "ğ
verilmesi   ||
II.  Deneme sınavları sonrası öğrencinin doğru ve s
yanlışları konusunda bilgilendirilmesi   ;E
İU
Yukarıdaki ifadeler öğrenmeye etki eden hangi z;
faktörle açıklanır?   :ğ
lii
A)   Öğrencinin aktif katılımı
B)   Geri bildirim
C)   Geçmiş yaşantılar
D)   Genel uyarılmışlık hali
E)   Öğrenilen konunun yapısı
 
18. Aşağıdakilerden hangisinde gözlemsel öğrenme süreci doğru olarak sıralanmıştır?
A)   Dikkat-Akılda    Tutma-Davranışı    Tekrarlama-
Pekiştirme, Güdüleme
B)   Davranışı   Tekrarlama-Pekiştirme,   Güdüleme-
Akılda Tutma-Dikkat
C)   Akılda    Tutma-Dikkat-Pekiştirme,    Güdüleme-
Davranışı Tekrarlama
D)   Pekiştirme,    Güdüleme-Dikkat-Akılda    Tutma-
Davranışı Tekrarlama
E)   Dikkat-Pekiştirme,   Güdüleme-Davranışı
Tekrarlama-Akılda Tutma
 

 
16. Aşağıdaki     verilen     davranışlardan öğrenilmiş davranıştır?
A)   Ağzı sulanmak
B)   Futbolda zamanında topa vurmak
C)   Sezgilerine göre davranmak
D)   Annenin çocuklarını koruması
E)   Ayağı kayınca düşmek
 
hangisi
 
19. Bir dersanede KPSS hazırlık öğrencileri üzerinde rehberlik servisi tarafından yapılan bir araştırmada öğrencilerin gelecekle ilgili kaygıları araştırılmış ve öğrencilerin % 60'ının normal, % 20'sinin yüksek, % 20'sinin düşük kaygı seviyelerinde olduğu tesbit edilmiştir.
Yukarıdaki örnek olayda öğrencilerin yaşadıkları kaygı seviyeleri öğrenmeye etki eden hangi faktörle açıklanır?
A)   Türeözgühazıroluş
B)   Geçmiş yaşantılar
C)   Motivasyon
D)   Genel uyarılmışlık hali
E)   Dikkat
 
26-
 
-ÖĞRENME PSİKOLOJİSL
 

 
20.1.      Şiddetli bir patlama ile irkilme
II.   Karetta deniz kaplumbağalarının her yıl aynı
zamanda sahile yumurtalarını bırakması
III.   Bir bebeğin doğar doğmaz ağlaması
IV.   Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamamız
V.   Acıkma, susama, ışık, ses vb.
Yukarıdaki   örnekler   sırasıyla   hangi   kavrama karşılık gelir?
A)   Refleks - Öğrenme - İçgüdü - İçgüdüsel davranış
-   Uyarıcı
B)   Refleks - İçgüdü - Refleks - Öğrenme - Uyarıcı
C)   Uyarıcı   -  Öğrenme   -   Refleks   -   İçgüdüsel
davranış - içgüdü
D)   İçgüdü - İçgüdüsel davranış - Refleks - Öğrenme
-   Uyarıcı
E)   Refleks  -  İçgüdüsel  davranış  - Öğrenme -
Uyarıcı - İçgüdü
21.1.    Bisiklet   kullanmayı    bilen    birinin   motosiklet kullanmayı hiç bilmeyene göre daha kolay öğrenmesi
II. İki parmak daktilo kullanmasını bilen birinin, hiç bilmeyene göre 10 parmak daktilo kullanmasını daha geç öğrenmesi
Yukarıdaki örnekler öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak verilebilir?
A)   Ketvurma
B)   Transfer
C)   Dönüt
D)   Olgunlaşma
E)   Genel uyarılmışlık hali
 
23. Bireyin çürük bir dişi için dişçiye gitmesi, dişinin ağrıdığını fark etmesiyle mümkündür.
Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine örnekolur?
A)   Uyarıcının şiddetine
B)   Uyarıcının önemine
C)   Algı yanılmasına
D)   Duyu organlarının sağlıklı olmasına
E)   Motivasyona
24. Aşağıdakilerden hangisinde negatif transfer söz konusu değildir?
A)   On    parmakla    daktilo    yazmayı    biimenin,
bilgisayar klavyesini kullanmayı zorlaştırması
B)   Şiir ezberleyen birinin, fizik çalıştıktan sonra şiiri
unutması
C)   Solak   birinin,   sağ   elle   yazı   yazmayı   zor
öğrenmesi
D)   Direksiyonu solda olan bir arabayı süren kişinin,
sağda olan arabayı sürerken zorlanması
E)   Notasız saz çalmayı öğrenen birinin, nota ile saz
çalmayı daha zor öğrenmesi
 

 
22. Eskiden marangoz olan, fakat sağlık nedeni ile bu mesleği bırakmak zorunda kalan bir kişinin, yelkenli maketi yapmaya başlaması ve bu beceriyi, marangoz olduğu için daha kolay öğrenmesinde hangi faktörün önemi vardır?
A)   Motivasyon
B)   Operant şartlanma
C)   Pozitif transfer
D)   Negatif transfer
E)   Programlı öğrenme
 
25. Öğrenmenin tanımı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)   Doğuştan getirilen ve belli bir uyarıcıya karşı
gösterilen    tepkisel    davranışlara    öğrenme
denilmektedir.
B)   Organizmanın    gözle    görülebilen    ya    da
görülemeyen,   açık   ya   da   örtük   her  türlü
davranışına öğrenme denilmektedir.
C)   Doğuştan getirilen ve bir türün bütün üyelerinde
aynı  şekilde var olan davranışlara öğrenme
denilmektedir.
D)   Bireyin kendi yaşantıları yoluyla davranışlarında
meydana  gelen  oldukça  kalıcı   izli  davranış
değişikliklerine öğrenme denilmektedir.
E)   Doğuştan getirilen ve belli bir uyarıcısı olan her
türlü davranışa öğrenme denilmektedir.
 
-EGİTIM BILIMLERI-
 
27
 

 
26. Öğrenme, deneyimler ve eğitim yoluyla davranışlarda meydana gelen değişikliklerdir. Ancak organizmada görülen tüm davranış değişikliklerini öğrenme olaraktanımlayamayız.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu davranışta meydana gelen bir değişikliktir?
A)   Ördek yavrularının yüzmesi
B)   Bebeğin emeklemeye başlaması
C)   Çocuğun annesinin sesini ayırt etmesi
D)   Bireyin soğuk suya girdiğinde ürpermesi
E)   Aç bir kedinin ciğer gördüğünde yalanmaya
başlaması
 
30. Sürekli olarak uyarıldığı halde elektrik düğmeleri ile oynamayı sürdüren çocuk, bir kez çarpıldığında bu tür aletlerden uzak durmayı öğrenir.
Çocuktaki bu davranış değişikliğini sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Güdü
B)   Refleks
C)   Ödül
D)   Ceza
E)   Olumsuz pekiştirme
 

 
27. Aşağıdakilerden hangisi yaşantı ya da tekrar sonucu meydana gelen davranış değişikliğidir?
A)   İçdürtü
B)   Refleks
C)   İçgüdü
D)   Alışkanlık
E)   Koşulsuz tepki
 
en
o
tr
UJ
o
'öc
LU _l
&
 
CQ
Ü
'tz
 
28. Bir kez yapılan ve ödüllendirilen bir davranış, bir :a çok kez yapılıp da ödüllendirilmeyen davranışlara göre daha kolay benimsenir.
Burada   öğrenmeyi   sağlayan   hangi   etken vurgulanmaktadır?
A)   Güdülenme
B)   Transfer
C)   Pekiştirme
D)   Tekrar
E)   Kaygı
29. Aşağıdakilerden hangisi birincil pekiştireçtir?
A)   Sosyalonay
B)   Yiyecek
C)   Başarı
D)   Statü
E)   Para
 

CEVAP ANAHTARI
1.D   2. B   3.C   4. B
5. D   6. B   7     tZ   8. D
9. B   10. B   11.D   12. D
13. D   14. E   15. B   16. B
17. C   18. A   19. D   20. B
21. B   22. C   23. A   24. B
25. D   26. C   27. D   28. C
29. B   30. D      
 .

Sosyal Bilgiler

Eğitim bilimleri öğrenme konusu kavrama testleri soruları
« on: Ağustos 05, 2008, 12:16:21 ÖÖ »