Author Topic: Halk kültürü derinin genel amaçları  (Read 7633 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Halk kültürü derinin genel amaçları
« on: Ekim 11, 2008, 10:30:28 ÖS »

GENEL AMAÇLAR

Bu program ile öğrenci;
1.   Kültür, halk kültürü ve halk bilimi arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.   Türk halk kültürü içinde farklı dönem ve mekânlarda yaşanan toplumsal uygulamalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyerek değişim ve sürekliliği algılar.
3.   Halk kültürü içinde sözlü anlatımların yerini ve önemini fark eder.
4.   Kültürümüz içinde halkın ürettiği bilgileri ve bilgi üretme alanlarını (halk bilgisini) eleştirel bakış açısıyla irdeler.
5.   Halk kültürü içinde halk sanatlarının yerini ve önemini belirler.
6.   Müzik, oyun ve eğlencenin halk kültür içindeki yerini ve günümüzdeki biçimlerini belirler.
7.   Küreselleşme sürecinde Türk halk kültürünü ve millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gerekliliğini fark eder.
8.   Türk halk kültürünün ögelerini benimser ve her fırsatta benimsetmeye çabalar.
9.   Sosyal ve kültürel katılımın önemine inanır.


.

Sosyal Bilgiler

Halk kültürü derinin genel amaçları
« on: Ekim 11, 2008, 10:30:28 ÖS »