Author Topic: SOĞUK SAVAŞ YILLARI  (Read 1907 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
SOĞUK SAVAŞ YILLARI
« on: Ekim 22, 2014, 06:46:17 ÖS »

SOĞUK SAVAŞ YILLARI****
I. Dünya Savaşına İtilaf devletleri yanında giren Çarlık Rusya’sı savaş sırasında ekonomik bunalıma girince 1917 de Bolşevik İhtilali çıkmış Çarlık Rusya’sı yıkılarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. Bu düzenin baş aktörleri ise ABD ve SSCB idi. Farklı yönetim yapılarına sahip ABD ve SSCB dünyayı kendi etki alanlarına almak istiyordu.
İki devlet arasında 1990 yılına kadar süren hakimiyet kurma düşüncesindeki, muharebe olmadan her alandaki çatışmaya soğuk savaş denilmektedir.Bu durum dünyayı iki kutba ayırmıştır.
                                 ABD                                                              SOVYET RUSYA (SSCB)
SİYASİ Hükümetlerin seçimle işbaşına geldiği                  Devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin
demokrasi   uygulanmaktaydı.                                              kontrolündeydi.

EKONOMİK Serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş        Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı.
ve özel sektör ön plana çıkmıştı.

             İkinci Dünya Savaşından sonra SSCB hakimiyet alanını genişletmek istiyordu. Türkiye’den de Kars, Ardahan ve boğazlardan bir üst istemiştir. Amerika’nın Türkiye’yi yanına çekmeyi düşündüğü bir anda Missouri zırhlısı Amerika elçimizin cenazesini getirmek için İstanbul’a gelmiştir.Stratejik konumumuzdan dolayı ABD Türkiye’yi kendi tarafına çekmeye çalışmıştır.

          **SSCB tehlikesine karşı Amerika, Truman Doktrini adı verilen ve Sovyetlerin tehdit ettiği ülkelere yardım politikası izledi. Bu kapsamda yapılan yardımlara da Marshall Planı denildi.
Ülkemizin Marshall Yardımı alması Sovyet Rusya tarafından tehdit edildiğinin bir göstergesidir..

Sosyal Bilgiler

SOĞUK SAVAŞ YILLARI
« on: Ekim 22, 2014, 06:46:17 ÖS »