Author Topic: TÜRKİYEDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ  (Read 2172 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
TÜRKİYEDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
« on: Ekim 22, 2014, 06:47:35 ÖS »

TÜRKİYEDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
           Bütün insanların, hiçbir ayırım gözetmeksizin, yalnızca insan oluşlarından dolayı, insan onuruna uygun yaşaması için sahip olduğu haklardır İnsan hakları dokunulamaz,vazgeçilemez, devredilemez ve kısıtlanamaz haklardır.
           II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş sırasında insan onuruna yakışmayacak hareketlerin sonunda insanların haklarının uluslararası alanda da korunması gereği anlaşıldı. Savaş sonunda dünya barışı ve insan hakları için kurumlar kuruldu.Birleşmiş Milletler gibi
           Türkiye’de ise; İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde dünyada demokrasi rüzgarlarının esmesi ve ülkemizin de demokratik batı devletlerinden yana olması sonucunda bazı haklar verilmeye başlanmıştır.
1946’da Cemiyetler Kanunu’nda değişiklik yapılarak dernek kurmak kolaylaştırıldı.
Vatandaşlara verilen hakları korumak için İnsan Hakları Cemiyeti kuruldu.
Çalışanların haklarına dair çeşitli düzenlemeler yapıldı.
İşçi Sendikaları kurulmaya başladı.
10 Aralık 1948 de BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini yayınladı.Buna bağlı olarak hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Türkiye 1954’te onayladı..

Sosyal Bilgiler

TÜRKİYEDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
« on: Ekim 22, 2014, 06:47:35 ÖS »