Author Topic: MUSUL SORUNU(IRAK SINIRI)  (Read 3009 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
MUSUL SORUNU(IRAK SINIRI)
« on: Ekim 26, 2014, 08:49:48 ÖÖ »

MUSUL SORUNU(IRAK SINIRI)
     Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşmamış,Türkiye – İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştı. İkili ilişkilerde çözümlenemeyince çözüm için   Milletler Cemiyetine başvurulmuştur.
 İngiltere Milletler Cemiyetinin kurucu üyesi olması gücünü kullanarak Musul’u Irak yönetimine bırakmıştır.Türkiye bölgeye asker göndermiş,ancak İngiltere’nin desteği ile Güneydoğu Anadolu  illerinde Şeyh Sait isyanının çıkması ile Musul’la ilgilenilememiştir.Bu nedenle İngiltere’yle1926 tarihli Ankara Antlaşması imzalanarak Musul İngilizlerin yönetimindeki Irak’a bırakılmıştır,Irak sınırımız çizilmiştir. Kısaca iç meseleler dış politikamızı olumsuz etkilemiştir.***Musul meselesi dış politikada aleyhimize çözümlenmiş.Misakı Milli’den taviz verilmiştir..

Sosyal Bilgiler

MUSUL SORUNU(IRAK SINIRI)
« on: Ekim 26, 2014, 08:49:48 ÖÖ »