Author Topic: EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR  (Read 3020 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
« on: Ekim 25, 2014, 11:10:15 ÖÖ »

 EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1.TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ )KANUNU  3 MART 1924
      19.yy.da Osmanlı İmp.’nda  klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık okulları ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu okulların her biri farklı dünya görüşüne sahip olan,farklı bilgilerle donatılmış bireyler yetiştiriyordu.Bun durum Osmanlıda kültür çatışmalarına yol açıyordu.Kısaca Osmanlıda öğretim birliği yoktu.
       3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-İ Tedrisat (Öğretim Birliği )Kanunu  ile
**Eğitim alanındaki ikilik ortadan kalkmış,öğretim birliği sağlanmıştır.
**Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.
 **Medreseler kapatılmış,Maarif (Eğitim) Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılarak bugünkü eğitim sistemine geçilmiştir.
**Karma eğitime geçilmiş eğitim öğretim kız ve erkek bütün çocuklara zorunlu hale getirilmiştir.
**M.Kemal eğitim sisteminin milli(milli kültüre dayalı),demokratik,laik,çağdaş,bilimsel özellik taşıması gerektiğini belirtmiştir.
**3 Mart 1924’te ayrıca Şeriye ve Evkaf(Vakıflar) Vekaleti(Bakanlığı) kaldırılarak,halkı din ile ilgili konularda aydınlatmak din işlerini yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.Vakıf mallarını korumak,amacına göre yaşatmak ve işletmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

***NOT: 3 Mart 1924’te Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.***Ordunun siyasetten ayrılması amaçlanmıştır.
          3 Mart 1924’te çıkarılan bütün kanunlarda çağdaşlaşma amaçlanmıştır.


2.HARF İNKILABI (YENİ TÜRK ALFABESİNİN KABULÜ) 1 KASIM 1928
   Bu inkılabın amacı eğitimin milli olmasını sağlamak,okur-yazar oranını arttırmak,Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmaktır.Bu nedenlerle 1 Kasım 1928’de Latin alfabesine geçilmiştir.
          Okuma-yazma oranını arttırmak için ,okuma-yazma seferberliği başlatılmış 24 Kasım 1928’de
Millet Mektepleri açılmıştır.Aynı gün M.Kemal’e Başöğretmen unvanı verilmiştir.
          Harf İnkılabı milli kültürün ve dilin  gelişmesini sağlamıştır.


3.TÜRK TARİH KURUMUNUN AÇILMASI 1931
   Türk tarihinin incelenmesi için M.Kemal tarafından açılmıştır. Milliyetçilik ilkesi doğrultusundadır.


4.TÜRK DİL KURUMUNUN AÇILMASI 1932
   Türk dilini geliştirmek,Türkçeyi bilim dili haline getirmek,Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak,yeni kelimeler türetmek için M.Kemal tarafından açılmıştır. Milliyetçilik ilkesi doğrultusundadır.


5 DİL ,TARİH VE COĞRAYA FAKÜLTESİNİN AÇILMASI
   Milli bilincin gelişmesi,Türk dilinin ve tarihinin derinlemesine araştırılması isteyen M.Kemal tarafından Ankara’da kurulmuştur.

     *1933 yılında Üniversite reformu yapılarak Darülfünun  İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür.
     *Üniversitelerde güzel sanatlar ,konservatuar bölümleri açılmıştır.

S16

                                         REJİM KARŞITI İSYANLAR

ŞEYH SAİT İSYANI
      Çok partili hayata geçiş döneminde İngilterenin desteği ile Güneydoğu illerimizde cumhuriyet yönetimine ve inkılaplara karşı çıkarılan bir isyandır.
      ***Dış güçler tarafından(İngiltere) desteklenmiştir.


M.KEMAL’E SUİKAST GİRİŞİMİ
     Cumhuriyet yönetimini ve inkılapları benimseyemeyen kişiler tarafından düzenlenmiştir.olay M.Kemal’in İzmir’e geç gitmesi üzerine ortaya çıkmış,suçlular cezalandırılmıştır.


MENEMEN OLAYI
    İzmir’in Menemen ilçesinde cumhuriyet yönetimine ve inkılaplara karşı olanların çıkardığı isyandır.İsyanı bastırmak isteyen Öğretmen Asteğmen Kubilay şehit edilmiştir.

   Bütün bu isyanlar Türkiye’nin  çık partili hayata hazır olmadığını göstermiştir..

Sosyal Bilgiler

EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
« on: Ekim 25, 2014, 11:10:15 ÖÖ »