Author Topic: Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar maddeler halinde  (Read 1929 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 248

Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar:
    Milli tarih bilinci ve Milli Dil
    Bağımsızlık ve özgürlük
    Vatan ve millet sevgisi
    Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefi
    Egemenliğin millete ait olması
    Milli birlik beraberlik, ülke bütünlüğü
Sosyal Bilgiler