Author Topic: LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR  (Read 1270 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 341
  • Rep +1/-0
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
« on: Ağustos 17, 2017, 09:51:47 ÖÖ »
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR                                      1)Saltanat’ın Kaldırılması                                                 2)Halifeliği kaldırılması                                                     3)Medeni Kanun’un kabulü                                             4)Tevhid-i Tedrisat Kanun’un kabulü                                   5)Maarif Teşkilatı hakkında Kanun                                           6)Harf İnkılabı                                                                           7)Kılık kıyafet kanunu ve Dini kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanması                                           8)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi(1937)                 9)Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması                     10)Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması                       11)1928 yılında Devletin Dini İslamdır maddesinin anayasadan çıkartılması ve Milletvekili yeminlerinden Vallahi-Billahi kelimelerinin çıkartılması.                 
KAYNAK HASAN GÜL                                                                 12)Medreselerin kapatılması