Author Topic: LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR  (Read 811 times)


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1088

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1130

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1179

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1195

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1214

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1225

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1299

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1310

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1386

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1485

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1510

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1547

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1578

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1589

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 245
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
« on: Ağustos 17, 2017, 09:51:47 ÖÖ »

LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR                                      1)Saltanat’ın Kaldırılması                                                 2)Halifeliği kaldırılması                                                     3)Medeni Kanun’un kabulü                                             4)Tevhid-i Tedrisat Kanun’un kabulü                                   5)Maarif Teşkilatı hakkında Kanun                                           6)Harf İnkılabı                                                                           7)Kılık kıyafet kanunu ve Dini kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanması                                           8)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi(1937)                 9)Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması                     10)Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması                       11)1928 yılında Devletin Dini İslamdır maddesinin anayasadan çıkartılması ve Milletvekili yeminlerinden Vallahi-Billahi kelimelerinin çıkartılması.                 
KAYNAK HASAN GÜL                                                                 12)Medreselerin kapatılması     Sosyal Bilgiler

LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR
« on: Ağustos 17, 2017, 09:51:47 ÖÖ »