Author Topic: ÜRETTİKLERİMİZ  (Read 4669 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Rep +33/-10
  • Gender: Female
ÜRETTİKLERİMİZ
« on: Ekim 18, 2009, 08:59:28 ÖS »
ÜRETTİKLERİMİZ
1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlere etki eden en önemli unsurdur?
A) İnsan       B) Sermaye    C) Ham madde    D) Fabrika
2. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde en çok yetiştirilen ürünlerden biri değildir?
A) Buğday    B) Nohut      C) Şeker pancarı           D) Pamuk
3. Aşağıdakilerin hangisinde ürün ile yetiştirilen yerleşim yeri yanlış eşleştirilmiştir?
A) Kayısı – Malatya       B) Muz – İzmir
C) Karpuz – Diyarbakır      D) Yer fıstığı – Gaziantep
4. Aşağıdakilerden hangisi orman ürünü değildir?
A) kereste    B) tahta      C) seramik    D) tomruk
5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Sanayi bitkisi yetiştirmek       B) Balıkçılık yapmak
C) Sebze tarımı yapmak       D) Kültür mantarı yetiştirmek
6. Bir girişimcinin alet ve makineler için kullandığı paraya ne ad verilir?
A) Ham madde      B) üretim   C) Sermaye    D) sanayi
7. Her hangi bir alanda üretim yapmak için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gerekli değildir?
A) İş gücü      B) Sermaye    C) Hammadde     D) Geniş arazi
8. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapıldığı bölgede, nüfus diğerlerine göre daha yoğundur?
A) Tarım    B) Sanayi    C) Balıkçılık    D) Madencilik
9. Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir?
A) Bardak    B) Demir    C) Kaşık       D) Bisiklet
10. Aşağıdakilerden hangisi meslek adı değildir?
A) Doktor   B) Öğrenci    C) Çiftçi       D) Polis
11. Aşağıda bazı bölgelerimiz ve bu bölgelerin ülke ekonomisine en çok katkı sağladığı alanlar eşleştirilmiştir. Hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?
A) Karadeniz Bölgesi – Fındık ve çay
B) Marmara Bölgesi – Sanayii
C) İç Anadolu Bölgesi – Meyve üretimi
D) Ege Bölgesi – Turizm

               
12. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?
A) Para       B) Madenler    C) Ormanlar    D) Sular
13. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu Marmara bölgesinde yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri olamaz?
A) Ulaşım imkanlarının fazla olması
B) Üretilen malların daha kolay pazarlanması
C) Üretilen malların satılacağı pazarlara yakın olması
D) Bu bölgede tarihi eserlerin çok olması.
14. Ekonominin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paranın bütçeye göre kullanılmasıdır.
B) Yeni bir mal üretilmesidir.
C) Satın aldığımız ürünlerin kaliteli ve güvenilir olmasıdır.
D) Bir ürünün üretimden tüketime kadar gerçekleşen ilişkiler bütünüdür.
15. Bir bölgenin kalkınmasında aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir?
A) Doğal kaynakların bulunması    B) Tüketicilerin bulunması
C) Sermayenin olması       D) Girişimcilerin bulunması
16. Yağ üretiminde aşağıdaki ürünlerden hangileri kullanılmaktadır?
A) Fındık – mısır – buğday       B) Fındık – mercimek - mısır
C) Fındık – mısır – Ayçiçeği       D) Fındık –zeytin – nohut
17. Türkiye’yi gezmeye çıkan bir kişi çay tarımının yapıldığı yeri görmek isterse nereye gitmelidir?
A) İzmir       B) Rize       C) Ankara    D) Antalya
18. Aşağıda verilen illerimizin hangisinde fındık yetişmemektedir?
A) Sakarya    B) Ordu       C) Sivas       D) Giresun
19. Türkiye’de balıkçılığın en az yapıldığı bölge hangisidir?
A) Karadeniz Bölgesi       B) Ege Bölgesi
C) Marmara Bölgesi       D) Akdeniz Bölgesi
20. Petrol en çok hangi bölgemizde çıkarılır?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi    B) İç Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi       D) Marmara Bölgesi

                (ALINTIDIR)
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!