Author Topic: 5.Sınıf sosyal bilgiler TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI  (Read 1103 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
5.Sınıf sosyal bilgiler TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI
« on: Aralık 11, 2016, 09:20:01 ÖÖ »
 TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul eden ülkemizde çocuk hakları anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır.
   Anayasamızın 41. maddesinde;
    “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
   Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, anne ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
   Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” denilmektedir.    Yine anayasamızın 61. maddesinde;
   “Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdur.” denilmektedir.
Bu madde doğrultusunda kurulan en önemli kurum Başbakanlığa bağlı SHÇEK’tir.(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)
   Anayasamızın 50. maddesinde;
    “Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” denilerek çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uymayacak işlerde çalıştırılamayacakları açıkça ifade edilmiştir.
   Türkiye'de iş yasasının 67. maddesine göre çalışma yaşı 15 olarak belirlenmiştir. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Aynı yasada “çocukların sağlık ve gelişmelerine okul veya mesleki eğitim ve mesleğe yönelten programlarına devamlarına yahut öğrenimden yararlanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki hafif işlerde” çalışabilecekleri belirtilmiştir.
mustafa karakuş
.