Sosyal Bilgiler

4. ve 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI => Ders Notları => 5.Sınıf Ders Notları => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Aralık 11, 2016, 09:21:53 ÖÖ

Title: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri ve İlgili İnkılaplar
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Aralık 11, 2016, 09:21:53 ÖÖ
Atatürk İlkeleri ve İlgili İnkılaplar :
   1- Cumhuriyetçilik: Halkın kendi kendini yönetmesidir. Halk seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.
   Cumhuriyetçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Ulusal Egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili seçim, seçme-seçilme hakkı bu ilkeyle ilgilidir.
   Cumhuriyetçilikle İlgili İnkılaplar:
    Saltanatın Kaldırılması
    Halifeliğin Kaldırılması
    Cumhuriyetin İlanı
    Siyasi Partilerin Kurulması
    Kadınlara Seçme Seçilme Hakkı
Mustafa Karakuş

   2- Milliyetçilik: Milletini sevmek, yüceltmek, birlik ve beraberliğin korunması için çalışmaktır.
   Milliyetçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Atatürk milliyetçiliği, ulusal bağımsızlık, dil birliği, ortak vatan bu ilkeyle ilgilidir.
   Milliyetçilikle İlgili İnkılaplar:
    Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
    Türk Dil Kurumu'nun kurulması
    Kabotaj Kanunu
    Harf İnkılabı
    Tevhid-i Tedrisat Kanunu

   3- Halkçılık: Devletin siyasi, ekonomik, kültürel alanda halkın mutluluğu için çalışmalar yapmasıdır.
   Halkçılıkla İlgili Anahtar Kavramlar: Kanun önünde eşitlik, adalet, hak gibi kavramlar bu ilkeyle ilgilidir.
   Halkçılıkla İlgili İnkılaplar:
    Soyadı Kanunu'nun Çıkarılması
    Kadınlara Seçme Seçilme Hakkı
    Kılık Kıyafette Yenilik
    Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü
    Aşar Vergisinin Kaldırılması

   4- Devletçilik: Devletin ekonomik hayatı düzenlemesi, fabrika, şirket açması, halkın ekonomik yönden rahat yaşamasını sağlamasıdır.
   Devletçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Ekonomi, devlet, ekonomik kalkınma, sanayi kavramları bu ilkeyle ilgilidir.
   Devletçilikle  İlgili İnkılaplar:
    İzmir İktisat Kongresi'nin Yapılması
    Sümerbank, Etibank gibi bankaların kurulması
    Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması
    Demir Yollarının yapılması
    Şeker, Çimento Demir-çelik Fabrikalarının kurulması

   5- Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet kurumlarının ve kurallarının dini ilkelere göre değil; akla ve bilime dayandırılmasıdır.
   Laiklikle İlgili Anahtar Kavramlar: Din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık ve bilim kavramları laiklik ilkesi ile ilgilidir.
   Laiklikle İlgili İnkılaplar:
    Saltanatın Kaldırılması  
    Halifeliğin Kaldırılması
    Tevhidi Tedrisat Kanunu
    Medreselerin Kapatılması
    Tekke Zaviyelerin Kapatılması
    Anayasadan “devletin dini İslam’dır.” Maddesinin çıkarılması
   Not: 1937 yılında “laiklik ilkesi” anayasaya girmiştir.
   6- İnkılapçılık: Çağdışı kalmış toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişiklikler(yenilikler)’dir.
İnkılapçılıkla İlgili Anahtar Kavramlar: Yenilik, yenileşme, çağdaşlık kavramları inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir.               Not: Tüm inkılaplar inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

   İNKILAPLARIN SINIFLANDIRILMASI
    
   Siyasi Alanda İnkılaplar:
    TBMM'nin Açılması
    Saltanatın Kaldırılması
    Cumhuriyetin İlanı
    Halifeliğin Kaldırılması
    Siyasi Partilerin Kurulması

   Hukuk Alanında İnkılaplar:
    Anayasaların Yapılması
    Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi
    Kadınlara Siyasi Haklar Verilmesi

   Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar:
    Tevhid-i Tedrisat (Eğitim-Öğretim Birliği) Kanunu
    Harf İnkılabı (Yeni Türk Harflerinin Kabulü)
    Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
    Türk Dil Kurumu'nun kurulması               www.egitimhane.com (http://www.egitimhane.com)

   Toplumsal Alanda İnkılaplar:
    Kılık Kıyafette Yenilik
    Takvim Saat Ölçü ve Tartıda Yenilik
    Soyadı Kanunu'nun Kabulü
    Tekke Zaviyelerin Kapatılması

   Ekonomi Alanında İnkılaplar:
    Aşar Vergisinin Kaldırılması
    Çiftlikler ve Ziraat Okullarının Açılması
    Teşvik-İ Sanayi Kanunu'nun Çıkarılması
    İzmir İktisat Kongresi'nin Yapılması
    Kabotaj (Denizcilik) Kanunu