Author Topic: 3 MART 1924 TARİHİNDE YAPILAN YENİLİKLER  (Read 13242 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
3 MART 1924 TARİHİNDE YAPILAN YENİLİKLER
« on: Aralık 08, 2016, 08:12:21 ÖS »

3 MART 1924 TARİHİNDE YAPILAN YENİLİKLER:
   1-Tevhidi Tedrisat Kanunu (eğitim-öğretim birliği):
   Tevhidi Tedrisat kanunu ile tüm okullar MEB’e bağlanarak eğitim öğretimde birlik sağlandı.
   Medreseler kapatılarak kültür birliği sağlandı.
   Kız-erkek aynı sınıfta okuyarak karma eğitime geçildi.
   Okul sayısı artırıldı ve okur-yazar oranı arttı.
   İlköğretim zorunlu hale getirilerek ücretsiz eğitim sağlandı.
   2- Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması: Şeriyye(din işleri) ve Evkaf Vekaleti(vakıf işleri) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
   3- Erkan'ı Harbiye (Savaş Bakanlığı)’nın kaldırılması: Erkan'ı Harbiye kaldırılarak yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.
   4- Halifeliğin kaldırılması:
   Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları:
    Laik devlet düzeninin kurulmasında en önemli adım atılmıştır.
    Çağdaşlaşma ve modernleşme ile ilgili inkılaplar hızlanmıştır.
    Eskiye dönüş sona ermiş, ulusal egemenlik anlayışı pekişmiştir.
    Akıl ve bilim öncülüğünde toplum ve devlet düzeni oluşturma imkanı artmıştır.
Mustafa Karakuş


.

Sosyal Bilgiler

3 MART 1924 TARİHİNDE YAPILAN YENİLİKLER
« on: Aralık 08, 2016, 08:12:21 ÖS »